Hírolvasó

Jó gyakorlatok – Könyvtár-pedagógiai műhelymunka Győrben 4.

Könyvtár-pedagógiai műhelymunkánk negyedik foglalkozásának helyszíne a győri Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium volt, április 13-án. A bemutató órát Peresztegi Erika, az intézmény könyvtárostanára dokumentumismeret témakörében tartotta a 4.a osztály első csoportjának.

Ezeknek az alkalmaknak a bemutató órán túlmutatóan az a nagyszerűsége, hogy bepillantást nyerhetünk más iskolai könyvtárakba. Sokféle benyomás ér bennünket, ötleteket láthatunk, tapasztalhatunk meg és a kollégákkal is erősíthetjük a munkakapcsolatunkat.

Az óra előtt körbenézhettünk a helyszínen, a könyvtárban.  Az iskola épületének a harmadik emeletén található a világos, barátságos könyvtár. A könyvespolcok mellett, a tér optimális kihasználásával olvasóasztalok elhelyezésére is van lehetőség, amely sokszínű foglalkozásoknak ad teret.  A könyvtári programokról a könyvtár Facebook oldalán is tájékozódhatunk:  https://bit.ly/2HjhHF2

Az óra ismertetése

Becsengettek. A gyerekek elfoglalták helyüket az osztályfőnökükkel, Schmidtné Fücsek Piroskával, és a meghívott vendégekkel együtt.

Erika a köszöntés és csoportalakítás után ráhangolódásként rejtvényt tartalmazó lapokat osztott ki a tanulóknak.  Csoportokként egy rejtvényt kaptak, amelyben 8 kifejezést kellett meghatározniuk. Lázas munka kezdődött.

Ellenőrzéskor kérdésekkel ismételték át a tanultakat, amely digitális táblán is követhető volt. A gyerekek nagyon ügyesen, sikerrel oldották meg a feladatot, melyet a tanárnő dicsérettel jutalmazott.

A rejtvény megfejtése az állomány szó volt, ezt értelmezték a továbbiakban. A szómagyarázathoz az asztalra készített Magyar értelmező kéziszótárt használták páronként.  Mindez megalapozta a tanári célkitűzést: „A mai órán a dokumentumok típusaival fogunk foglalkozni”.

Frontális munkában összegyűjtötték a tanulók a dokumentum szó jelentéseit, felhasználva az Idegen szavak és kifejezések szótárát. A kézikönyvek használatakor felidézték a használatuk sajátosságait, az élőfej funkcióját.

A fogalom megbeszélése után tanári előadás következett Prezivel: „Összefoglaltam nektek egy Preziben a dokumentumok fajtáit példákkal és magyarázó szöveggel. Figyeljetek, mert óra végén egy táblázatot kell kitöltenetek ezzel kapcsolatban!”- hangzott az utasítás.

A Prezi itt megtekinthető: https://prezi.com/hipjdumaktxk/dokumentumtipusok-roviditett/

A látványos tanári előadás érdekelte a tanulókat, majd az elhangzott ismeretek alkalmazására is sor került csoportmunkában.

Minden csoport az asztalon elhelyezve három borítékot és különböző típusú dokumentumokat talált. Először az 1. számú borítékból kivett szókártyák szerinti csoportosítást kellett elvégezni a rendelkezésre álló dokumentumok válogatásával. Itt kártyákon a nyomtatott és a nem nyomtatott dokumentumok szerepeltek.  Gyors, ügyes megoldások, tanári dicséret jellemezte a feladat végrehajtását. A 2. és 3. boríték szókártyái tovább részletezték a nyomtatott, és a nem nyomtatott dokumentumokat az információhordozó típusa szerint. Tanári magyarázattal egyértelművé vált az elektronikus dokumentum fogalma is.

Az órán elhangzott tananyagról a tanárnő előre elkészítette a nyomtatott vázlatot. Ezt kiosztotta, és elmondta az instrukciókat, hogyan helyezzék el otthon a füzetükbe a diákok.

Az óra utolsó szakaszában összegző feladatként az ismeretek felidézésére volt szükség. Egy táblázatban kellett elhelyezni a megismert fogalmakat, amiket a kitöltés előtt átismételtek, pontosítottak. Most mindenki önállóan dolgozott.  A gyorsabb feladatmegoldó tanulók szókeresővel tevékenykedtek, míg a többiek végeztek. A feladatot a digitális táblán ellenőrizték, majd a tanári értékelés következett. Itt is jól teljesítettek a tanulók, amiért dicséretet és pontot kaptak.

Az óravégi értékelés és a házi feladat elmondása után a gyerekek még egy kilépőkártyát kaptak, a következő kérdésekkel:

1.Mit tanultál a mai könyvtári foglalkozáson?

 1. Milyen további kérdéseid vannak?
 2. Tetszett-e a foglalkozás?

A tanulók visszajelzéseit a kolléganő majd a következő foglalkozásokba fogja beépíteni.

Gondolataim az órával kapcsolatosan

Az óra teljesítette a tematikus egységben leírt elvárásokat. Tanári közléssel, magyarázattal új ismereteket adott a tanárnő a tanulóknak, látványos prezentációt alkalmazva. Mindezzel bemutatatta az elsajátított digitális kompetenciáját és IKT eszközhasználatát.

A hely adottságait mérlegelve, szerintem jó döntést hozott Erika az asztalokra előre elhelyezett dokumentumtípusokkal. Ez az előkészület is hozzájárult a lendületes óravezetéshez a kinyomtatott rejtvénnyel, szókeresővel, vázlattal együttesen. Az óra időtervét tudta tartani.

A tanári közlései egyértelműek voltak, kérdései tudatosan a pontosítást szolgálták. Folyamatos visszacsatolás valósult meg a tanórán az egyes feladatok után dicséret, pont vagy helyreigazítás formájában. Személyisége pozitívan hatott a gyerekekre, megteremtve ezzel a barátságos, oldott légkört. Láthatóan a gyerekek élvezték az órát, együttműködőek voltak.

A kilépőkártya alkalmazása különösen tetszett, mert ez gyors és egyéni visszajelzést adott az óráról a pedagógusnak. Így a tanulók óra végén értékelhették a tanórát, melynek részesei voltak. Továbbá ez a módszer fejleszti a gyermekek kritikai gondolkodását, önálló véleménynyilvánítását, és a reflexiót is.

Úgy gondolom, hogy a bemutató óra elérte a célját, mert a tanulók biztos tudásra tettek szert a sokoldalúan megközelített témakör feldolgozásával.

Az óra után egy kis kötetlen beszélgetés során megbeszéltük a látottakat. Az ott elhangzottak alapján elmondhatom, hogy mindegyiküknek tetszett a bemutató óra, melyen új ötletekkel is gazdagodtunk. Köszönjük!

 

                                                                                  Némethné Sáhó Éva
Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és Kollégium könyvtárostanára

 

Megjegyzés:

A cikkhez a fotókat Schmidtné Fücsek Piroska és Magdics Erika készítette. A kollázsokhoz a Kizoa és Fotojet alkalmazást használtam.

Jó gyakorlatok – Könyvtár-pedagógiai műhelymunka Győrben 3.

Tóth Judit könyvtárostanár: Könyvtár-pedagógiai műhelymunka Győrben III.

 1. március 12-én az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont 5.c osztályosainak informatika óra keretében tartottam azt a foglalkozást, melyen könyvtárunk online katalógusának használatával ismerkedhettek a gyerekek. Mivel ennek a 24 diáknak én vagyok az osztályfőnöke, ezért kivételesen összevont tanórája volt a két csoportnak, mert egyikük sem akart kimaradni a bemutató foglalkozás izgalmaiból.

Az óra összeállításánál építhettem arra, hogy a tanulók ismerik a könyvtári állomány részeit, tisztában vannak a raktári jelzet fogalmával, tudják, milyen adatok szerepelnek egy katalóguscédulán, sőt az online katalógus felületét is látták már egy korábbi könyvtári foglalkozáson. A tanóra elején ezeket az ismereteket elevenítettük fel egy szófelhő segítségével, valamint az ETO-szakjelzet és a könyv tartalma közötti kapcsolatra utaló játékos feladattal. Jó volt látni, hogy ennél a feladatnál a tanulók egymás tévedéseit is kijavították.

Mivel matematikát is tanítok ezeknek a gyerekeknek, ezért az online katalógusban való keresést gyakoroltató feladatok mindegyike kapcsolatban állt a matematikával, valamint a szövegértésüket is próbáltam fejleszteni. A gyerkőcök párban dolgoztak, véletlenszerűen alakítottunk ki fiú-lány párosokat már az óra előtt, ezzel is erősítve a másokkal történő együttműködés gyakorlását. A legtöbben ügyesen rájöttek a feladatok megoldásaira, természetesen néhány páros esetében szükség volt némi tanári útmutatásra, de a végső válaszokat saját eredményüknek érezhették.

Végig nagyon aktívan és lelkesen dolgoztak. Sajnos azonban a technika ördöge most sem nyugodott, két számítógépnél egy idő után mindenre azt írta ki a program, hogy „nincs találat”. Ezek a gyerekek egy kicsit bánatosak voltak az ellenőrzés és értékelés során, bár a dicséret nekik is járt. A többiek viszont nagyon pozitívan nyilatkoztak az óráról, néhányan meg is jegyezték, hogy kíváncsian várják, mit találok ki a következő „könyvtáras alkalomra”.

 

 

eTwinning tanfolyam könyvtárostanároknak

2018. április 13-15. között került sor az egyesületünk által könyvtárostanárok számára szervezett eTwinning továbbképzésre, amelyre elsősorban testvérkönyvtárosokat vártunk.

A képzés során számos IKT eszközzel ismerkedhettek meg a résztvevők, a testvérkönyvtáras kollégák is találkozhattak egymással. A képzés fő célja egy együttműködésen alapuló (akár nemzetközi) projekt kidolgozása volt az eTwinning felületén, amit végül mindenki sikeresen teljesített. Ezúton is gratulálunk!

Jó gyakorlatok – Könyvtár-pedagógiai műhelymunka Győrben 2.

2018. március 6-án a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtárában folytatódott a győri kollégák műhelymunkája, amelyről a következő beszámoló készült.

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtárának programjai

A győri könyvtár-pedagógiai műhelymunka sorozat második, március 6-i állomása a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtára volt. Prezentációval egybekötött beszélgetés formájában az iskolai könyvtárban dolgozó kollégák betekintést nyerhettek a gyermekkönyvtárosok által szervezett programokba.

            Az év első nagyobb rendezvénye a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny, amelyen közel 20 éve vesz részt könyvtárunk. Az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központtal közösen lebonyolított verseny mindig valamilyen évfordulóhoz vagy témakörhöz kapcsolódik. Egyéni verseny, 2 korcsoportban (7-8., 9-10. osztály) meghirdetve. Legfontosabb feladata a tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének, a könyvtárhasználati eszköztudás, a szövegértés, a logikus gondolkodás és kreativitás fejlesztése.

            Hencidától Boncidáig mesevetélkedő: 10 évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennünk a gondolat, hogy vetélkedő formájában próbáljuk meg közelebb vinni a meséket, népmeséket a gyerekekhez. A kezdeti városi szintű megmérettetés egy megyei szintű, nagy népszerűségnek örvendő rendezvénnyé nőtte ki magát. Az elmúlt évek során magyar és külföldi mesék és népmesék világába kalauzoltuk el a gyerekeket. Az első évben magyar mesegyűjtők nyomában címet adtuk a versenynek. A második évben, mivel nem csak népmesegyűjtők meséit dolgoztattuk fel, szerettünk volna egy olyan címet a vetélkedőnek, ami minden évben megállja a helyét. Így esett a választás a Hencidától Boncidáig névre. Azóta is ezen a néven fut. A 3 fordulóból álló levelezős csapatversenyt 3. osztályban hirdetjük meg tavasszal és novemberben egy döntővel ér véget, amit a könyvtárban tartunk meg a legeredményesebb 8-10 csapattal. A döntő feladatai a szövegalkotási képesség, fantázia, színészi képességek, gyorsaság.

            Gyermekkönyvtárunk évente 3 alkalommal jelentet meg pályázati füzetet. Célunk az, hogy játékos formában fejlesszük a szövegértést, gyakoroltassuk a könyv- és könyvtárhasználatot egy-egy kiválasztott témában. Próbálunk minden korosztályt megszólítani. Tavasszal az alsósok, ősszel a felsősök bővíthetik ismereteiket a feladatok megoldása során. A nyári szünetre vakációs, szórakoztató füzetet kínálunk, amelyben az óvodás, az alsós és a felsős gyerekek is találnak maguknak szórakoztató feladatokat, érdekességeket, könyvajánlókat. Idén „Macskaságok” címet kapta alsósoknak szóló tavaszi pályázati füzetünk, melyben az újságok lapjain 40 éve megjelent Garfield is helyet kapott.

            2008 óta minden tavasszal meghirdetjük diákíró pályázatunkat, melyre alsós és felsős tanulók pályamunkáit várjuk. Az elmúlt években többféle műfajban is alkothattak a gyerekek, írhattak verset, mesét, elbeszélést, könyvajánlót, novellát, tudósítást, riportot, levelet, lírai mű prózai átiratát. Idén az alsósoknak szóló diákíró pályázatunk a „Garfield és barátai” címet viseli. A gyerekek feladata: Garfield 40. születésnapja alkalmából Garfield-ról és barátairól szóló képregény írása. A Rímhányó Romhányi című pályázatra felsősök Romhányi József stílusában megírt verseit várjuk.

            Szünetekben táborozók, iskolák napközis táborai is felkeresnek minket. Ezeken a foglalkozásokon a gyerekek kötetlenebb formában ismerkednek a könyvtárral. Igény szerint játékos feladatokkal, rejtvényekkel, társasjátékokkal, kézműveskedéssel, DVD-vetítéssel várjuk a csoportokat.

            A Generációk Háza szervezésében minden évben megrendezésre kerülő Gyermeknapon Gyermekkönyvtárunk is részt vesz, ahol érdekes feladatokat, rejtvényeket kínálunk az érdeklődőknek.

            Évente 10 alkalommal tartunk kézműves foglalkozásokat egyéni érdeklődők számára: farsangkor, húsvét előtt, nyáron 6 alkalommal, egyet-egyet őszi szünetben és karácsony előtt. Különböző anyagokkal, technikákkal dolgozunk. (Pl.: papír, gyöngy, dekorgumi, zseníliadrót, textilfestés, dekupázs, flitterezés, gömbfigurák papírcsíkokból… stb.) A technika elsajátítása mellett könyveket is kínálunk az adott témában. Idei húsvéti kézműves foglalkozásunkon az érdeklődők gömbnyulat készíthetnek papírcsíkok, drót, gyöngyök felhasználásával március 29-én.

            Online vetélkedőinkkel a gyerekek digitális írástudását igyekszünk fejleszteni: 2018. március 5-9. a felső tagozatos diákoknak Facebook-on az irodalom címmel hirdettünk játékot, a magyar irodalom egy-egy jelentős alakjával kapcsolatban feltett kérdésekre kellett válaszokat találnunk a megadott honlapon (MEK). 2017-ben indítottuk útjára az alsósoknak szóló online játékunkat: A Hencidától Boncidáig c. mesevetélkedőhöz hasonlóan egy-egy rövid mesét kellett a könyvtár honlapjáról letölteniük és a mesével kapcsolatban feltett kérdésre a helyes választ emailben elküldeni.

            Szervezett iskolai- és óvodai csoportok részére a tanév során számos témában kínálunk könyvtári órákat, könyvtárbemutató foglalkozásokat, melyek listáját minden tanévkezdéskor elküldjük az oktatási intézményeknek.

Óvodai csoportokat évi 4 alkalommal Kerekítő foglalkozásra hívjuk, melyeket Törekyné Nagy Zsuzsanna zenepedagógus tart. A foglalkozást könyvtári képeskönyvek nézegetése követi a gyermekkönyvtárban. Mesés rajzok – rajzos mesék címmel egyéni indulóknak hirdetünk rajzpályázatot: 2017-ben Marék Veronika meséihez készítettek illusztrációt a gyerekek, a kiállított rajzok megtekinthetők a gyermekkönyvtárban. Az óvodai csoportokat számos foglalkozással várjuk: Papírszínházi előadások, tematikus foglalkozások, illetve interaktív mesefeldolgozások.

Iskolai osztályoknak könyvtárbemutató foglalkozásokat tartunk. Helyet biztosítunk könyvtári szakóráknak, amelyek során önállóan kutakodhatnak a gyerekek adott témában. Olvasószakkörök is felkeresik könyvtárunkat, hogy friss olvasmányt kölcsönözzenek. Legnépszerűbb foglalkozásaink a könyv- és könyvtárhasználati órák. Számos témában tartunk könyvtári órákat az osztályoknak: május hónapban tartjuk a legnagyobb számban Alsósok hónapja címmel, amikor is meghívjuk az alsós osztályokat a könyvtárba. Ezen időszak alatt mintegy 20 csoportot fogadunk.

Dákainé Szenczi Ilona, Kámán Dóra, Máté Zsófia, gyermekkönyvtárosok

Minden iskolának legyen könyvtára! – felhívás

Minden iskolának legyen könyvtára! Könyvtáralapítást, -fejlesztést támogató felhívás A felhívás célja Ma Magyarországon még mindig vannak olyan iskolák, amelyeknek nincsen könyvtáruk. Ezekben az iskolákban a gyerekeknek kisebb esélyük van az olvasóvá válásra, a könyvtárak megszeretésére, az önálló tanulás elsajátítására. Miközben tudjuk, hogy ezek nagyon fontosak az életben való sikeres boldoguláshoz.

A fenti ügy előmozdítására egy megszűnt könyvtár kézikönyvtárát ajánljuk fel könyvtári célokra. Elsődleges célunk, hogy egy könyvtárral nem rendelkező iskola könyvtáralapítását segítsük, de bármely más intézmény is jelentkezhet, és már működő könyvtárak is további letét/fiók létesítésének vagy az állomány bővítésének céljával. Jelentkezők köre
 • Bármely fenntartó vagy intézmény, mely vállalja, hogy a könyveket könyvtári állományba veszi és szolgáltatja.
 • Iskolai könyvtári célokra való hasznosítás előnyt élvez a pályázatok elbírálása során.
 • Könyvtáralapítási cél szintén előnyt élvez.
 • A pályázók bármely ország területéről jelentkezhetnek.
Jelentkezés feltételei
 • Az állományt egy éven belül könyvtári nyilvántartásba veszi.
  • Annak legalább 70-80%-át. A fennmaradó hasznosítását dokumentálja.
 • Szakképzett könyvtárost alkalmaz vagy vállalja, hogy a pályázat elnyerése esetén alkalmazni fog.
 • 3 éven át rövid éves beszámolót küld a könyvtár működéséről, olvasóvá, könyvtárhasználóvá nevelési tevékenységéről. A beszámolót nyilvánosságra hozzuk.
 • A könyvek elszállítását a nyertes intézménynek kell megoldania.
Az adomány tartalma
 • Kb. 2 ezer kézikönyv és szakkönyv, nyelvkönyv, feladatgyűjtemény, album…
  • A könyvek között idegen nyelvű kézikönyvek is vannak. A mellékelt fotódokumentáció szerint:

https://drive.google.com/drive/folders/1_lsrtrj1Qg_qsGM9KCVKpSjpM3B7ikfE?usp=sharing 

 • Kortárs gyermek- és ifjúsági irodalmi művek (szépirodalom) kb. 50 cím, 100 példány.
  • A lista a fenti online mappában olvasható.
  • A kötetek a Magyar Olvasástársaság közvetítésével kerültek az elnyerhető művek közé.
Jelentkezés módja
 • Egy adatlap a következő adatokkal (nincs előzetes formanyomtatvány):
  • pályázó szervezet, intézmény neve, címe, nyilvántartási száma
  • hivatalos képviselőjének neve, beosztása, elérhetősége (tel., e-mail)
  • kapcsolattartó neve, beosztása, elérhetősége (tel., e-mail) – Ha már van könyvtáros, akkor ő legyen a kapcsolattartó!
 • Egy rövid, legfeljebb 3 oldalas “motivációs levél”, mely az alábbiakat tartalmazza:
  • A jelentkező intézmény rövid bemutatása.
  • Miért jelentkeznek?
  • Milyen terveik vannak az elnyert könyvállománnyal?
Pályázati határidő: 2018. május 5. Beküldés módja: Kizárólag elektronikusan a következő e-mail címekre: domsody.andrea@opkm.hu, titkarsag@opkm.hu Elbírálás Szempontok A pályázók körében nyitottak vagyunk. Célunk, hogy a kötetekkel olyan közösséget támogassunk, ahol eddig nem volt elérhető, vagy kis mértékű volt a könyvtári ellátás. Így fontos számunkra, hogy a gyűjtemény egyben maradjon, mert együtt értékesek, együtt lehetnek egy könyvtár alap kézikönyvei. Előnyt élveznek:
 • iskolai könyvtár, akár kettős funkciójú is,
 • könyvtáralapítás,
 • hátrányos helyzetű csoportok ellátása,
 • hosszú távú működtetés.
A jelentkezéstől viszont mások se riadjanak vissza, mert azokban a szándékot, értéket, hasznosítási formákat fogjuk keresni. Jelentkezzen mindenki, aki szívesen hasznosítaná a köteteket! A nyertes jelentkezővel pedig a céljaihoz, lehetőségeihez igazított megvalósítási megállapodást kötünk. Az elbírálási folyamatnak részét képezheti, hogy a motivációs levél kapcsán felmerülő kérdések esetén a zsűri felveszi a kapcsolatot a pályázóval. A szakmai zsűri tagjai
 • Dömsödy Andrea iskolai könyvtári referens, EKE OFI OPKM
 • Fehér Miklós  igazgató, Könyvtári Intézet
 • Kamp Alfréd  igazgató, EKE OFI Tankönyvkiadási Igazgatóság
 • Péterfi Rita olvasáskutató, igazgató, EKE OFI OPKM
 • Simon Krisztina könyvtárostanár,  elnök Könyvtárostanárok Egyesülete
További információ Ha szándéka, kérdése, ötlete, kételye… van, keressen! Dömsödy Andrea iskolai könyvtári referens EKE – OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. (Ide semmit ne postázzanak!) Postacím: 1581 Bp., Pf. 14. domsody.andrea@opkm.hu Telefon:06-70-683-44-32 Irodai telefon: 06-1-323-55-55

 

 

 

Testvérkönyvtári hírek – 2018.03.03.

Pandur Emese: Testvérkönyvtári híreink

Folyamatosan zajlik a munka a testvérkönyvtárak közösségében.

Decemberben közösen készítettünk egy könyvajánlót, mely ide kattintva megtekinthető. ​

A program logójának elkészítéséhez a programban résztvevő könyvtárak (és iskoláik) tanulóinak segítségét kértük, októberben logókészítő pályázatot hirdettünk. Összesen 60 pályamű érkezett, amit egy belső, a könyvtárosokból és az egyesület elnökségéből álló, valamint egy közönségszavazás (az egyesület közösségi oldalán) véleményének segítségével született eredmény:

 1. helyezett: Guba Liliána 4. osztály (41. rajz)
  Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola Könyvtára, könyvtárostanára Barnáné Tóth Krisztina
 2. helyezett: Homoki Nóra 4. osztály (46.rajz)
  Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola Könyvtára, könyvtárostanára Barnáné Tóth Krisztina
 3. helyezett Balogh Fanni 6. a  (6.rajz)
  Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola, könyvtárostanára Kovács Anikó

 Az összes logó megtekinthető honlapunkon!

 Felvettük a kapcsolatot eTwinning partnerünkkel, 2018 áprilisban kerül lebonyolításra egy IKT alapú képzés.

Seressné Barta Ibolya, a debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárostanára tájékoztatott minket az eTwinning projektek lehetőségeiről, tervezzük egy közös projekt megvalósítását.

Blogunkra is folyamatosan kerülnek fel hírek: még októberben a testvérkönyvtárak párban elkezdték a – Nagy Könyv mintájára – iskolájuk pedagógusainak és diákjainak kedvenc könyveit feltölteni egy közös felületre: Olvass te is!, valamint olvasókártyák is készültek.

Értesítettük egymást a Könyvforgató pályázatról, egy testvérpár nyert könyveket, a pályázat megvalósítása zajlik.

A kollégák meglátogatták egymás könyvtárait, a testvérkönyvtári együttműködések megjelentek a honlapokon, blogokon: http://www.vorosmarty-debr.extra.hu/aktualitasok.html

2018 januárjában a Magyar kultúra napja, februárban a Nemzetközi könyvajándék napjának szervezésében nyújtottunk egymásnak segítséget.

Jó gyakorlatok – Könyvtár-pedagógiai műhelymunka Győrben 1.

Magdics Erika – Némethné S. Éva: Könyvtár-pedagógiai műhelymunka Győrben

Az országban több helyen működik  iskolai könyvtári munkaközösség, ahol   műhelyfoglalkozásokat tartanak a közösség tagjai vagy az aktuális téma szakértő előadói.  Ehhez a folyamathoz szerettünk volna mi is csatlakozni Győr-Moson-Sopron megyében. Célunk, hogy közösséget kovácsoljunk a könyvtár-pedagógia iránt elkötelezett kollégáknak: könyvtárosoknak és iskolai könyvtárosoknak egyaránt. Évek óta nincs olyan szakmai szervezet megyei szinten, mely erre lehetőséget teremtene, nincs szaktanácsadónk, nincs továbbképzés számunkra.

Több könyvtárostanár kollégával közösen kezdeményeztük a műhelymunka megindítását. A foglalkozásokat havi rendszerességgel fogjuk tartani, más-más helyszínen.

A közös munkánkat a következő szervezetek és intézmények  támogatják: a Könyvtárostanárok Egyesülete, a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete, az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont, a Kazinczy Ferenc Gimnázium, a Kovács Margit Általános és Szakképző Iskola, a Győri Műszaki SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és  Szakközépiskolája, a Szabadhegyi Magyar – Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium,  a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér és a Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Középiskolája könyvtárosai és könyvtárostanárai.

 1. február 20-án, kedden került sor az első bemutató foglalkozásra, Győrben a Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolájában, a 10. E szakközépiskolai osztályban, magyar óra keretében. A tanórát az osztályfőnök és magyartanár Szabóné Horváth Mária kérése alapján terveztem meg. József Attila életét, szerelmeit hagyományos könyvtári eszközökkel és adatbázis-kereséssel dolgoztuk fel. Az információkereséshez felhasználtuk a Magyar Elektronikus Könyvtárat, az Útvonaltervezőt és egyéb irodalmi adatbázisok alkalmazásait. A szakóra után közösen megbeszéltük, értékeltük a látottakat.

A diákok az óra után megköszönték, hogy részt vehettek ebben a programban és hozzátették, legközelebb is szívesen közreműködnek. Ígérhetem, hogy lesz legközelebb, mert szervezés alatt van egy könyvajánló magyaróra, ahol bemutathatják kedvenc olvasmányélményüket társaiknak és egy részletet felolvashatnak az általuk kiválasztott műből, mely lehet vers, regény, novella is.

A műhelymunka további programja, 2018 tavasz

2. foglalkozás Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtára – március 6.
A téma: A gyermekkönyvtár tavaszi programjai

3. foglalkozás Apor Vilmos Iskolaközpont – március 12.
A téma: Ismerkedés az online katalógussal – 5. osztály (Tóth Judit)

4. foglalkozás Szabadhegyi Magyar – Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium- április 13.
A téma: Dokumentumismeret – 4. osztály (Peresztegi Erika)

5. foglalkozás – Kovács Margit Általános és Szakképző Iskola – május eleje
A téma: Bagoly mondja vetélkedő – döntő – általános iskolásoknak (Szabó Lívia)

6. foglalkozás – Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Könyvtára (Baross G. u. 4.) – május 28.
A téma: Web 2.0-ás könyvtári alkalmazások és az e-Hírharang bemutatása (Némethné Sáhó Éva)
A téma: Plakáttervező program (Pozsgai Krisztina)

A beszámolót készítette:

Magdics Erika, a Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája könyvtárostanára és Némethné S. Éva, a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium könyvtárostanára

 

Könyvtár-pedagógiai műhelymunka Győrben

Magdics Erika – Némethné S. Éva: Könyvtár-pedagógiai műhelymunka Győrben

Az országban több helyen működik  iskolai könyvtári munkaközösség, ahol   műhelyfoglalkozásokat tartanak a közösség tagjai vagy az aktuális téma szakértő előadói.  Ehhez a folyamathoz szerettünk volna mi is csatlakozni Győr-Moson-Sopron megyében. Célunk, hogy közösséget kovácsoljunk a könyvtár-pedagógia iránt elkötelezett kollégáknak: könyvtárosoknak és iskolai könyvtárosoknak egyaránt. Évek óta nincs olyan szakmai szervezet megyei szinten, mely erre lehetőséget teremtene, nincs szaktanácsadónk, nincs továbbképzés számunkra.

Több könyvtárostanár kollégával közösen kezdeményeztük a műhelymunka megindítását. A foglalkozásokat havi rendszerességgel fogjuk tartani, más-más helyszínen.

A közös munkánkat a következő szervezetek és intézmények  támogatják: a Könyvtárostanárok Egyesülete, a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete, az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont, a Kazinczy Ferenc Gimnázium, a Kovács Margit Általános és Szakképző Iskola, a Győri Műszaki SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és  Szakközépiskolája, a Szabadhegyi Magyar – Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium,  a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér és a Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Középiskolája könyvtárosai és könyvtárostanárai.

 1. február 20-án, kedden került sor az első bemutató foglalkozásra, Győrben a Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolájában, a 10. E szakközépiskolai osztályban, magyar óra keretében. A tanórát az osztályfőnök és magyartanár Szabóné Horváth Mária kérése alapján terveztem meg. József Attila életét, szerelmeit hagyományos könyvtári eszközökkel és adatbázis-kereséssel dolgoztuk fel. Az információkereséshez felhasználtuk a Magyar Elektronikus Könyvtárat, az Útvonaltervezőt és egyéb irodalmi adatbázisok alkalmazásait. A szakóra után közösen megbeszéltük, értékeltük a látottakat.

A diákok az óra után megköszönték, hogy részt vehettek ebben a programban és hozzátették, legközelebb is szívesen közreműködnek. Ígérhetem, hogy lesz legközelebb, mert szervezés alatt van egy könyvajánló magyaróra, ahol bemutathatják kedvenc olvasmányélményüket társaiknak és egy részletet felolvashatnak az általuk kiválasztott műből, mely lehet vers, regény, novella is.

A műhelymunka további programja, 2018 tavasz

2. foglalkozás Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtára – március 6.
A téma: A gyermekkönyvtár tavaszi programjai

3. foglalkozás Apor Vilmos Iskolaközpont – március 12.
A téma: Ismerkedés az online katalógussal – 5. osztály (Tóth Judit)

4. foglalkozás Szabadhegyi Magyar – Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium- április 13.
A téma: Dokumentumismeret – 4. osztály (Peresztegi Erika)

5. foglalkozás – Kovács Margit Általános és Szakképző Iskola – május eleje
A téma: Bagoly mondja vetélkedő – döntő – általános iskolásoknak (Szabó Lívia)

6. foglalkozás – Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Könyvtára (Baross G. u. 4.) – május 28.
A téma: Web 2.0-ás könyvtári alkalmazások és az e-Hírharang bemutatása (Némethné Sáhó Éva)
A téma: Plakáttervező program (Pozsgai Krisztina)

A beszámolót készítette:

Magdics Erika, a Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája könyvtárostanára és Némethné S. Éva, a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium könyvtárostanára

 

Képzéskínálat 2018/19 – EKE

A képzéskínálatról szóló  tájékoztató sorozatunkat az egri lehetőségekkel zárjuk.

Eszterházy Károly Egyetem

 1. Informatikus könyvtáros BA

Cél olyan szakemberek képzése, akik a tradicionális könyvtárosi ismeretekre alapozva korszerű informatikai tudásra tesznek szert, melynek birtokában képesek a legmodernebb informatikai és információtechnológiai rendszerek üzemeltetésére és fejlesztésére, a humáninformatikai implementációk szakszerű működtetésére.

Olyan ismeretek nyújtása, amelyek lehetővé teszik:

 • a dokumentumok nyomon követését, begyűjtését, szelektálását, és az így létrejött információs vagyon hatékony feldolgozását, megóvását, és bemutatását
 • a számítógép hatékony alkalmazási technikájának hatékony elsajátítását
 • a legelterjedtebb és a legújabb adatfeldolgozási módszerek megismerését és betekintést nyújtanak a korszerű kommunikáció- és információtechnológiába

Választható specializációk:

 • Webpublikátor
 • E-könyvfejlesztő

A képzés nappali, levelező és távoktatási tagozaton folyik.

Bővebb információ: http://mediainformatika.uni-eger.hu/hu/mediainf/szervezet/humaninformatika-tanszek/felvetelizoknek

2. Informatikus könyvtáros MA

Cél olyan szakemberek képzése, akik megszerzett informatikai és könyvtártudományi ismereteik birtokában képesek az információs tartalmak előállításával, szervezésével, feldolgozásával, tájékoztatásával kapcsolatos feladatok elvégzésére és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások tervezésére és menedzselésére, a kultúra közvetítésére. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Választható specializációk:

 • Digitális közgyűjtemény
 • Régi nyomtatványok feldolgozása

A képzés nappali és levelező tagozaton folyik.

Bővebb információ: http://mediainformatika.uni-eger.hu/hu/mediainf/szervezet/humaninformatika-tanszek/felvetelizoknek

3. Könyvtárostanár

A képzés célja a könyvtárhasználati ismeretek és az információs műveltség tanítására képes tanárok képzése, akik felkészültek a nevelési-oktatási intézmények könyvtáraiban, a közkönyvtárakban, a kettős funkciójú könyvtárakban, az integrált intézményekben az információs műveltség mentori és pedagógiai munkájának ellátására. Alkalmasak a tanári munka szakterületi, pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani, gyakorlati feladatainak hagyományos és elektronikus információ forrásokkal történő támogatására, valamint az információs műveltség készségrendszerének mérésére, kutatására, fejlesztésére; a könyvtárlátogató gyermekek és fiatalok fejlettségi szintjének megfelelő tananyagrendszerek tervezésére, fejlesztésére, különböző szakterületi könyvtári tanórák szervezésére, szaktárgyi pedagógussal való közös megtartására; szaktanárok könyvtár-pedagógiai módszertani támogatására, a gyermekek és a felnőttek digitális írástudásának, információs kompetenciáinak, továbbá a szövegértés, az értő olvasás fejlesztésére, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A képzés nappali és levelező tagozaton folyik.

Bővebb információ: http://mediainformatika.uni-eger.hu/hu/mediainf/szervezet/humaninformatika-tanszek/felvetelizoknek

Képzéskínálat 2018/19 – EKE

A képzéskínálatról szóló  tájékoztató sorozatunkat az egri lehetőségekkel zárjuk.

Eszterházy Károly Egyetem

 1. Informatikus könyvtáros BA

Cél olyan szakemberek képzése, akik a tradicionális könyvtárosi ismeretekre alapozva korszerű informatikai tudásra tesznek szert, melynek birtokában képesek a legmodernebb informatikai és információtechnológiai rendszerek üzemeltetésére és fejlesztésére, a humáninformatikai implementációk szakszerű működtetésére.

Olyan ismeretek nyújtása, amelyek lehetővé teszik:

 • a dokumentumok nyomon követését, begyűjtését, szelektálását, és az így létrejött információs vagyon hatékony feldolgozását, megóvását, és bemutatását
 • a számítógép hatékony alkalmazási technikájának hatékony elsajátítását
 • a legelterjedtebb és a legújabb adatfeldolgozási módszerek megismerését és betekintést nyújtanak a korszerű kommunikáció- és információtechnológiába

Választható specializációk:

 • Webpublikátor
 • E-könyvfejlesztő

A képzés nappali, levelező és távoktatási tagozaton folyik.

Bővebb információ: http://mediainformatika.uni-eger.hu/hu/mediainf/szervezet/humaninformatika-tanszek/felvetelizoknek

2. Informatikus könyvtáros MA

Cél olyan szakemberek képzése, akik megszerzett informatikai és könyvtártudományi ismereteik birtokában képesek az információs tartalmak előállításával, szervezésével, feldolgozásával, tájékoztatásával kapcsolatos feladatok elvégzésére és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások tervezésére és menedzselésére, a kultúra közvetítésére. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Választható specializációk:

 • Digitális közgyűjtemény
 • Régi nyomtatványok feldolgozása

A képzés nappali és levelező tagozaton folyik.

Bővebb információ: http://mediainformatika.uni-eger.hu/hu/mediainf/szervezet/humaninformatika-tanszek/felvetelizoknek

3. Könyvtárostanár

A képzés célja a könyvtárhasználati ismeretek és az információs műveltség tanítására képes tanárok képzése, akik felkészültek a nevelési-oktatási intézmények könyvtáraiban, a közkönyvtárakban, a kettős funkciójú könyvtárakban, az integrált intézményekben az információs műveltség mentori és pedagógiai munkájának ellátására. Alkalmasak a tanári munka szakterületi, pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani, gyakorlati feladatainak hagyományos és elektronikus információ forrásokkal történő támogatására, valamint az információs műveltség készségrendszerének mérésére, kutatására, fejlesztésére; a könyvtárlátogató gyermekek és fiatalok fejlettségi szintjének megfelelő tananyagrendszerek tervezésére, fejlesztésére, különböző szakterületi könyvtári tanórák szervezésére, szaktárgyi pedagógussal való közös megtartására; szaktanárok könyvtár-pedagógiai módszertani támogatására, a gyermekek és a felnőttek digitális írástudásának, információs kompetenciáinak, továbbá a szövegértés, az értő olvasás fejlesztésére, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A képzés nappali és levelező tagozaton folyik.

Bővebb információ: http://mediainformatika.uni-eger.hu/hu/mediainf/szervezet/humaninformatika-tanszek/felvetelizoknek

Képzéskínálat 2018/19 – DE

 „Ez egy olyan hivatás, amellyel segíthetjük az új generációt… minden generációt.

Felvételi előtti tájékoztató sorozatunkat a debreceni lehetőségekkel folytatjuk. A 2018/2019-es tanévre a Debreceni Egyetem Informatikai Kara a következő képzésekre hirdet felvételt:

 • Informatikus könyvtáros alapképzési szakra, nappali tagozaton támogatott és költségtérítéses formában, levelező tagozaton pedig költségtérítéses formában. A 2017/2018-as tanévre megújult alapképzés tantervi hálója az alábbi linken érhető el.
 • Osztatlan tanár-könyvtárostanár (10 félév) nappali tagozaton támogatott és költségtérítéses formában.
 • Mester tanári szak (2 féléves könyvtárostanár) levelező tagozaton költségtérítéses formában az egyetemi könyvtáros végzettséggel rendelkezők számára.

A képzésekről további információ a következő címen kérhető: borbely.maria@inf.unideb.hu

További részletek: DE_IK_képzés_18-19

Képzéskínálat 2018/19 – SZTE

Sorozatunk folytatásában a Szegedi Tudományegyetem könyvtárostanári képzéskínálatát mutatjuk be.

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

 • magyar nyelvű: okleveles könyvtárostanár
 • angol nyelvű: teacher of Library and Information Science

A képzési idő

 • nappali tagozaton 10 félév szakpárban
 •  levelező képzésben
  • 4 félév A 4 féléves, főiskolai vagy egyetemi szintű tanári szakképzettségre épülő, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló, egyszakos könyvtárostanár mesterképzési szak bemeneti feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű tanári oklevél.
  • 2 félév Nem tanári mesterszakot követő egyszakos, 2 féléves 60 kredites tanári mesterképzés, mely a könyvtári informatika MA és a korábbi egyetemi végzettségűek számára lehetőség a könyvtárostanári végzettség megszerzésére.

A könyvtárostanár nappali képzésben második tanárszakként választható a következő szakpárokban:

 • angol nyelv és kultúra tanára– könyvtárostanár
 • informatikatanár – könyvtárostanár
 • magyartanár – könyvtárostanár
 • matematikatanár – könyvtárostanár
 • német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára – könyvtárostanár
 • történelemtanár – könyvtárostanár

A képzés gyakorlati része

Cs. Bogyó Katalin szakvezető könyvtárostanár, szakmetodikus vezetésével elsősorban az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolájában és a SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolában valósulnak meg Dr. Tóthné Nagyistók Katalin és Dr. Hegyiné Szabó Szilvia szakvezető tanárok segítségével.

Elhelyezkedési lehetőségek:
Oktatási, közgyűjteményi, civil szféra területén. Közoktatási intézmények könyvtáraiban, könyvtárostanár munkakörben.

További információk:

Részletes szakleírás: Könyvtárostanár szakleírás SZTE

Képzéskínálat 2018/19 – ELTE

Kedves Kollégák!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2018 szeptemberétől az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi intézete könyvtárostanár képzéssel is várja leendő hallgatóit.

A könyvtárostanár szak az alábbi képzési formákban indul:

2 féléves, nem tanári diszciplináris mesterképzésre épülő, egyszakos tanári mesterképzés (60 kredit): informatikus könyvtáros mesterszakos oklevél vagy annak megfelelő, korábbi rendszerű egyetemi diploma

4 féléves, főiskolai szintű tanári szakképzettségre épülő, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló, egyszakos tanári mesterképzés (120 kredit): főiskolai szintű tanári (nem könyvtáros) oklevél

4 féléves, egyetemi szintű tanári szakképzettségre épülő, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló, egyszakos tanári mesterképzés (120 kredit): egyetemi szintű tanári (nem könyvtáros) oklevél

10 féléves osztatlan könyvtárostanár képzés szakpárban (társítható szakok: angol nyelv és kultúra, magyar, német és nemzetiségi német nyelv és kultúra, német nyelv és kultúra, történelemtanár és állampolgári ismeretek, biológia, fizika, földrajz, kémia, matematika, informatika)

A képzéssel és a felvételivel kapcsolatos információk elérhetők:
https://www.felvi.hu/
http://tkk.elte.hu/category/felvetelizoknek/

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézet
http://lis.elte.hu

Képzéskínálat 2018/19 – PTE

Sorozatot indítunk azzal a céllal, hogy bemutassuk, a következő tanévben milyen lehetőségeket kínálnak a felsőoktatási intézmények a továbbtanuláshoz, a szakmánkhoz kapcsolódó szakképesítések/végzettségek megszerzéséhez. Pécsi Tudományegyetem Könyvtár és Információtudományi Tanszék
 1. Biblioterápia – szakirányú továbbképzés
  Szakleírás: Biblioterápia
 2. A dokumentumkezelés információs és kommunikációs technológiai (IKT) alapjai – szakirányú továbbképzés
  Szakleírás: A dokumentumkezelés információs és IKT alapjai
 3. Az információs műveltség és a könyvtárpedagógia alapjai – szakirányú továbbképzés
  Szakleírás: Az információs műveltség és a könyvtárpedagógia alapjai
 4. Könyvtártudomány mesterszak
  Szakleírás: Könyvtártudomány MA
 5. Informatikus könyvtáros alapszak (BA)
  Szakleírás: Informatikus könyvtáros BA
 6. Tanári mesterképzés, osztatlan szakok
  Szakleírás: Könyvtárostanár_Osztatlan
 7. Tanári mesterképzés, osztatlan, rövid ciklusú szakok (2 félév)
  Szakleírás: Könyvtárostanár_2_félév
 8. Tanári mesterképzés, osztatlan, rövid ciklusú szakok (4 félév)
  Szakleírás: Könyvtárostanár_4_félév

Digitális játék A magyar kultúra napjára

Jó gyakorlatok sorozatunkban már bemutattuk Iványiné Nagy Kinga innovatív Kingárium címú blogját.

Tavaly A magyar kultúra napjára egy digitális játékot készített, amely leírása, készítésének háttere olvasható a blogon: A magyar kultúra napja digitális játékkal

Maga játék itt érhető el: A magyar kultúra napja 2017 – digitális játék

Online elérhető a Kis KTE könyvek 6. kötete

 A Kis KTE könyvek 6. kötetének nyomtatott példányai elfogytak, ezért a szerző engedélyével a Könyvtárostanárok Egyesülete holnapjáról online elérhetővé és letölthetővé tettük.

Balogh Mihály: A magyar könyvtárostanárok egyesületi élete 1986-tól 2012-ig (Kis KTE könyvek, 6.), Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2012, ISBN 978-963-88046-3-1, 113 p.

 

Diákdemonstráció 2018.01.19.

A Könyvtárostanárok Egyesületét megkeresték a 2018. január 19-i diákdemonstráció szervezői, hogy egyesületünk is támogassa a  korszerűbb, igazságosabb, mindannyiunk számára élhetőbb oktatási rendszerért rendezendő demonstrációjukat. Az egyesület elnöksége döntése értelmében támogatjuk a szervezők céljait – az iskolai hiányzás kivételével, amellyel pedagógusként nem tudunk egyetérteni -, a demonstrációhoz csatlakozunk. Találkozzunk 2018. január 19-én 16 órakor az Alkotmány utca Parlament felőli végén! Részletesebb információk facebook oldalukon olvashatók, További információk a témához:
Tartalom átvétel