Legfrissebb hírek a Könyvtárostanár hírblogon

Tartalom átvétel Könyvtárostanár
A Könyvtárostanárok Egyesületének (KTE) hivatalos blogja
Frissítve: 46 perc 3 másodperc

Összefoglaló 2017-es őszi szakmai napunkról

2017, december 14 - 19:31

Nyirő Gizella
Helyünk, helyzetünk, jövőnk – Az IFLA Iskolai könyvtári útmutató magyarországi adaptációja

A fenti címmel rendezte Őszi Szakmai Napját 2017. nov. 7-én a Könyvtárostanárok Egyesülete Budapesten a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatal Missziói Irodájában. A csodásan felújított épület falai között méltóképpen ünnepelhette az egyesület önállóságának 20 éves évfordulóját.

A jubileum visszatekintésre is alkalmat adott. Balogh Mihály (volt elnök), a KTE történésze, röviden mesélt az 1997-es kezdetekről, az akkori tervekről, célokról, a közös munka élményéről és arról, hová is ért mostanra az egyesület. Többszörösére nőtt taglétszámot, komoly szakmai sikereket mondhat magáénak ez a szakmai csoport.

Kultúrák találkozása a könyvtárban” címmel diákpályázatot hirdetett az egyesület, melyre idén is sok kimagasló pályamunka érkezett. A zsűri: Csányi Dóra (Csimota), Gönczi László (KELLÓ) és Simon Krisztina (KTE elnök) értékelése, és az eredményhirdetés után a legjobb pályaművek bemutatása következett.

1. A Könyvtárogató című társasjáték és tűzzománc képek Szegedről,
2. Külföldről jöttünk… címmel Gyuláról,
3. Kultúrák az iskolai könyvtárban Kadarkútról lett Móra könyvcsomaggal, oklevéllel jutalmazva.

Az ŐSZN minden évben a hagyományos Közgyűlésnek is helyet ad, ahol az elnöki – gazdasági – és felügyelőbizottsági beszámolók meghallgatására, a legfontosabb változások, módosítások megvitatására, és az elnökségi tisztújításra is sor került. Elköszöntünk pályázati felelősünktől, Szlávikné Cséfalvay Krisztinától.

Új elnökségi tagok:

 • Pályázati felelős: Rákosfalvi Nóra
 • Elnökségi póttag: Pandur Emese és Savanya Ildikó
 • Ellenőrzőbizottsági tag: Tiba Gabriella

Az új elnökség kiegészülve póttagokkal megkezdte munkáját.

A KTE emlékérmekre idén rekord mennyiségű felterjesztés érkezett. Idei kitüntetettjeink:

 • Dr. Berkó Gyuláné életműdíj,
 • Savanya Ildikó – A könyvtárostanári hivatásért,
 • Szlávikné Cséfalvay Krisztina – Az egyesületért vehette át a megtisztelő kitüntetést. Laudációk

A KTE támogatásával útjára indult a Iskolai testvérkönyvtári program, melyről Pandur Emese koordinátor és Simon Krisztina elnök számolt be. A hazai és határon túli iskolák már megkezdték az ismerkedést, az erősségeik bemutatását és a közös munkát.

2017. augusztus 19-25. között Wrocławban lezajlott IFLA kongresszus tapasztalatairól számolt be a jelenlévőknek Kámán Veronika iskolai könyvtáros (Óbudai Árpád Gimnázium), Dömsödy Andrea iskolai könyvtári referens (EKE OFI OPKM). A hazahozott jó gyakorlatokból pedig Pataki Marianna (Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium) könyvtárostanár mutatott be egy csokornyit.

Az IFLA Iskolai könyvtári útmutató magyarországi adaptációját a Könyvtárostanárok Egyesületének Őszi Szakmai Napján négy munkaközösség mutatta be. Több hónapos együtt gondolkodásuk, kérdőíves felmérésük és jó gyakorlataik összegzése még folyik, de az eddigi munkába való betekintés sok tanulsággal járt mindannyiunk számára. A négy munkaközösség és képviselőjük: Kispest/Szabóné Tóth Ildikó könyvtárostanár; Csepel/Fésű Szilvia munkaközösségvezető; Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete Iskolai könyvtári szekció/ Savanya Ildikó szekcióvezető; valamint Kecskemét és környéke/ Tiba Gabriella könyvtárostanár voltak.

A KTE a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával adta ki a Kis KTE Könyvek 9. kötetét, melyet Cs. Bogyó Katalin és Dömsödy Andrea szerkesztett nagy gonddal. Könyvtárhasználati ötlettár – játékos feladatok címet kapta, mely nem csak könyvtári órákon használható, jól alakítható játékok, feladatok sorát tartalmazza. Tartalomjegyzéke, mutatója tökéletes kiegészítője a kötetnek. Cs. Bogyó Katalin és Dömsödy Andrea interaktív könyvbemutatóját nagy érdeklődés kísérte.

Simon Krisztina elnök egyesületi aktualitások ismertetésével zárta a napot.

Minden résztvevő nevében írhatom, hogy rengeteg új élménnyel, jó gyakorlatokból eredő ötletekkel, a KELLÓ-tól és a KTE-től kapott ajándékkönyvekkel felpakolva indultunk haza.

A Modern Iskola élő közvetítése a szakmai napról

Fotók a KTE fotóalbumában


Jó gyakorlatok: Könyvtárhasználati foglalkozások egy szakkönyvtárban 1. Célok és előzmények

2017, december 12 - 09:40

Sorozatunkat Dömsödy Andrea cikksorozatával folytatjuk, amely egy szakkönyvtár, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum könyvtárpedagógiai gyakorlatáról szól.

1. rész: Célok és előzmények

Az országos pedagógiai szakkönyvtár, vagyis az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) sokféle könyvtárhasználati csoportos foglalkozást vállal a különböző korcsoportoknak, célcsoportoknak. Ezek között minden érdeklődő megtalálhatja a számára megfelelőt.

Valljuk, hogy a könyvtárhasználóvá nevelésben, a könyvtárhasználat tanításában nemcsak az iskolai és a felsőoktatási könyvtárakban van szerepük, hanem az ott folyó munkára építve, abba bekapcsolódva a szakkönyvtáraknak is.

Könyvtárunk eddig is minden megkeresésnek eleget tett. Bármilyen csoport, bármilyen igénnyel jelentkezett, szívesen fogadtuk, igyekeztünk kéréseikhez, céljaikhoz igazodni. A kérések viszont nem voltak gyakoriak, és sokszor nem voltak elég differenciáltak. Egyszerűen egy könyvtárbemutatót kértek. Ezeket látván, átgondolván még a Nevelési Tudásdepó projektünk keretében (2009-2011) úgy döntöttünk, hogy magunk megyünk az igények elébe, próbáljuk azokat formálni. Ennek hatására új felsőoktatási intézmények látóterébe, kurzusaiba is bekerültünk. Igényeikhez foglalkozásokat dolgoztunk ki.

A korábbi PR munkánk elsősorban célzott tájékoztató levelekre és felhívásokra épült. 2017-ben viszont a tapasztalatainkat és a kidolgozott foglalkozásterveinket felhasználva honlapunkon közzétettük foglalkozáskínálatunk teljes választékát részletes leírásokkal és konkrét foglalkozástervekkel kiegészítve.

Ezen cikksorozatunk keretében ezeket szeretnénk részletesebben bemutatni. Előtte viszont kiemelnénk néhány általánosan megfogalmazható célt és tartalmi jellemzőt.

Célcsoportok

A korábbi gyakorlathoz képest felismertük, hogy foglalkozásaink célközönsége tágabb könyvtárunk használói körénél. Korábban elsősorban a pedagógusokra, pedagógusjelöltekre, pedagógiát kutatókra fókuszáltunk. Most tudatosabban nyitunk más korcsoportok felé, akiknek általában mint szakkönyvtár lehetünk érdekesek. Mind a könyvtárosképzésben, mind a közoktatás könyvtárhasználati tanterveiben szerepel a szakkönyvtár, mint könyvtártípus, melynek az OPKM egy nagy múltú, nagy volumenű képviselője.

Emellett természetesen a legtöbbféle kidolgozott és megvalósult foglalkozás a pedagógusképzésben résztvevő hallgatókhoz kötődik. Kínálatuk az ők és képzőik igényeire fokozottan figyel.

Foglalkozástípusok – célok, tartalom

Könyvtárunkban mindig voltak csoportok, akik könyvtárbemutatót kértek. A kezdetekben ők egy vezetés keretében gyűjtemény- és szolgáltatásismertetőt kaptak. Ez a megközelítés az információátadás pedagóiájának szemléletében maximálisan megállja a helyét. Pedagógiával foglalkozó, iskolai könvytárakat támogató intézményként viszont azt gondoljuk, hogy a módszertani megújulásban részt kell vállalnunk. Így tudatosan terveztünk az iskolai könyvtárakban már ismert és bevált foglalkozástípusban, vagyis könyvtári szakórában. Egyrészt mert hiszünk azok hatékonyságában, tanulást támogató szerepáben  másrészt mintát, tapasztalatot szeretnénk nyújtani.

Ezeknek a foglalkozásoknak ma is részei az épületvezetés és a gyűjtemény- és szolgáltatásismertető, de ma már nem állunk meg itt:

Minden lehetőséget megragadunk arra, hogy valamilyen aktivitást is belevigyünk a látogatásba. Valamilyen megoldandó feladatot szükségesnek látunk ahhoz, hogy lássa,  könyvtárunk működését, lássa, miben tudunk neki segíteni, és hogy legyen valami közös pont, aminek alapján kérdéseket tudnak feltenni.

Honlapunkon módszeres vázlatát adjuk az általunk kínált foglalkozástípusoknak és konbinációiknak annak érdekében, hogy láthatóvá váljék, hogy nem egyszerűen könyvtárbemutatót nyújtunk, hanem különböző igényekhez különböző foglalkozástípusokat rendelünk/ajánlunk.

 • Általános könyvtárbemutató
 • Kihelyezett könyvtárhasználati órák
 • Kihelyezett OPKM bemutató
 • Szakórák a szakkönyvtárban
 • Játékos foglalkozások a könyvtárban

Ezek többségére a honlapon példaként foglalkozásvázlatokat is közlünk.

Bármely fenti foglalkozást vagy azok változatait szívesen megszervezzük más csoportoknak is, továbbá örömmel dolgozunk ki más igényekhez illőeket is. Mindezzel arról szerettünk volna meggyőzni, hogy bátran gondolkodjanak OPKM órában, de tegyék azt minél konkrétabban és bátrabban. Ebben természetesen partnerek vagyunk.

Most indulunk cikksorozatunkban ezekből mutatunk be néhányat annak érdekében, hogy igényt keltsünk, differenciáljuk a megrendeléseket. Beszámolunk a konkrét foglalkozáshoz kapcsolódó céljainkról, terveinkről és a megvalósítási tapasztalatokról. Igyekszünk használható adaptálási ötleteket is adni.

Javasolt egyéb képek ehhez a cikkhez:

https://www.flickr.com/photos/opkm/29669006343/in/album-72157673851606381/

https://www.flickr.com/photos/opkm/30265204206/in/album-72157671659079284/


Van véleménye? Ossza meg velünk!

2017, november 29 - 11:12

Kedves Kollégák!

Örömmel tapasztaljuk, hogy sokan vesznek részt egyesületi programjainkon, rendezvényeinken.

Honlapunkon létrehoztunk egy felületet, amelyen munkánk segítése céljából visszajelzéseket várunk a 2017-es programjainkról, most különösen az Őszi Szakmai Napunkról.

Kérjük, ossza meg velünk véleményét! Köszönjük!

Visszajelzés a KTE programjáról


Jó gyakorlatok – mesés napok a Baktayban

2017, november 11 - 08:38

A Baktay Ervin Gimnáziumban a kezdetektől, azaz 2005-től megünneplik A népmese napját. Jó gyakorlatok sorozatunkban Tolnainé Korcz Ilona könyvtárostanár összefoglalója következik a legutóbbi és az eddigi (Mesés napok a Baktayban_2005-2017) népmese napi rendezvényekről, programokról.

“2017. szeptember 28-án tizenharmadik alkalommal tartottuk a Baktay Ervin Gimnáziumban a népmese napját. A kezdeményezés annak idején az iskolai könyvtárból indult, de az utóbbi években újabb hagyományként egy teljes osztály vállalja a nap megszervezését, könyvtári háttér-támogatással. Idén a 8.A, az osztályfőnökük és a magyartanáruk, valamint a rajztanár kollégánk munkáját élvezhette az iskola. A csillagszemű juhász című meséhez készített minden osztály (7-12-ig!) képeket. A mese szövege 15 részre volt osztva, így a készített rajzokból egy ppt/kisfilmet állítunk össze. A rajzórákon szintén illusztrációkat készítettek a meséhez, ezeket a rajzokat az iskola folyosóján kiállítottuk, majd zsűriztük is. A nyolcadik A osztály két csoportja minden osztályban előadta a mesét, hangos felolvasás mellett, némajátékkal, de beöltözve. Nagy sikerük volt!”

Kisfilm
Mesés napok a Baktayban_2005-2017


Példamutató könyvtárostanárok a Modern Iskolában

2017, november 8 - 15:31

Kedves Kollégák!

Tegnap, 2017. november 7-én sikeresen lezajlott egyesületünk Őszi Szakmai Napja. Ebből az alkalomból a Modern Iskola (Pedagógusok és közoktatási vezetők magazinja) élő közvetítést adott a szakmai nap délelőtti programjáról, valamint több, az iskolai könyvtárral és a könyvtárostanárokkal kapcsolatos írást közölt.


Ezek közé tartozik a Példamutató könyvtárosok interjúsorozat, amely döntő többségében a KTE emlékérmes Az év ifjú könyvtárostanáraival készült. Az eddig (2017.11.07.) megjelent interjúk:


KTE tagok térképen

2017, október 26 - 12:12

Kedves Kollégák!

Muzsnyai Nikolett, szegedi könyvtárostanár készítette az alábbi térképet a KTE tagjainak országos eloszlásáról a honlapunkon található 2017. október 17-i tagnévsor alapján. Sajnos vannak olyan területek az országban, ahonnan nincsenek tagjaink, de azon vagyunk, hogy legyenek!


Helyünk, helyzetünk, jövőnk – a KTE Őszi Szakmai Napja 2017

2017, október 22 - 09:29

A Könyvtárostanárok Egyesülete önállóságának 20 éves évfordulóján jubileumi Őszi Szakmai Napot szervez.

Időpont: 2017. november 7. 10.00-16.00
Helyszín: Zsinati Hivatal 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

A program tematikus egységei

Részvétel – regisztráció

Részvétel az NKA támogatásának köszönhetően ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs felület innen érhető el.

Kiadványok
 • Bogyó Katalin, Cs. – Dömsödy Andrea (szerk.): Könyvtárhasználati ötlettár – játékos feladatok. (Kis KTE könyvek, 9.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2017, 294 p.
  • A rendezvényen minden 2017-es KTE tag ajándékba kapja.
  • A kiadvány ára 4500 Ft. A helyszínen kedvezménnyel vásárolható meg 3500 Ft-ért.
 • IFLA Iskolai könyvtári útmutató. Bp., IFLA-KTE, 2016, 76 p.
  • A rendezvényen minden 2016-2017-es KTE tag ajándékba kapja, ha még nem vette át.
  • A kiadvány nem vásárolható meg, kereskedelmi forgalomba még nem került.
  • Elektronikusan elérhető: http://www.ktep.hu/IFLAutmutato
 • Dömsödy Andrea – Tóth Viktória (szerk.): Könyvtárhasználati óravázlatok 2. (Kis KTE könyvek, 8.), Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2016., 239 p.
  • A kiadványt a 2016-os KTE tagok ajándékba kapják. Ha tag, és még nem vette át, akkor átvételi igényét a regisztrációkor jelezze!
  • A kiadvány nem vásárolható meg, könyvkereskedelmi forgalomba még nem került.
 • A helyszínen megvásárolható kiadványok (ha vásárlási igényét az online regisztrációkor jelzi):
  • Dömsödy Andrea (szerk.): Iskolai könyvtári projektek, programok. (Kis KTE könyvek 4.) Bp., Könyvtárostanárok Egyesülete, 2011, 254 p.  – 2 500 Ft
  • Bogyó Katalin, Cs. – Dán Krisztina – Dömsödy Andrea: Útmutató a gyakorlóiskolák könyvtárainak szolgáltatásfejlesztéséhez. (Kis KTE könyvek, 5.) Bp., Könyvtárostanárok Egyesülete, 2012, 190 p. – 2 500 Ft
  • Barátné Hajdu Ágnes – Cs. Bogyó Katalin – Eigner Judit (szerk.): Könyvtárhasználati óravázlatok. (Kis KTE könyvek, 7.), Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2013., 331 p. – 3 000 Ft
Egyéb információk
 • A szakmai napról, továbbképzésként igazolást adunk.
  • Kérését kérjük, a regisztrációkor jelezze!
  • A szakmai programon való részvétel a 277/1997. (XII. 22.) Korm. Rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 5. § (3) d) alapján beszámítható a kötelező hét évenkénti pedagógus-továbbképzésbe.
 • A helyszínen lehetőség lesz KTE tagsági ügyek intézésére: a KTE-be való belépésre, tagság hosszabbítására, a 2017-es KTE tagdíj befizetésére.
  • A belépéshez és a tagság meghosszabbításához is új tagnyilvántartó lap szükséges. Ha ezt előre kitölti, akkor a helyszíni regisztráció gördülékenyebb lesz
  • A belépésről és a tagdíjról bővebben: http://www.ktep.hu/tagnyilvantartas
  • Bár természetesen a helyszínen is lehet tagdíjat fizetni, a sorban állást és az adminisztrációt csökkenthetjük, ha átutalással kapjuk meg az összeget. Kérjük, hogy aki tudja, az több nappal a TSZN előtt utalja át tagdíjat, hogy a banki kimutatások alapján egyértelmű legyen a helyzet a regisztrációnál.
  • A gazdasági ügyek intézésére csak a reggeli regisztráció és a déli szünet idején lesz lehetőség, a szakmai program alatt nem. A megértést köszönjük!
 • Az OFI-PKM gazdag iskolai értesítő (évkönyv) gyűjteménnyel rendelkezik, melynek további gyarapításához az iskolai könyvtárak támogatására is számítanak. Az OFI-PKM az egyes évkönyvekből 2-2 példányt szeretne a kutatóknak és az utókornak megőrizni. A szakmai napon lehetőség lesz a kötelespéldányok vagy a korábbi évek hiányzó köteteinek személyes átadására. Előzetes kérdésekkel keressétek a gyűjtemény kezelőjét: Bognár-Nagy Máriát (bnmaria@opkm.hu).
Támogatók

Nemzeti Kulturális Alap


Iskola könyvtárak nemzetközi hónapja – 2017

2017, október 2 - 14:31

Kedves Kollégák!

Itt az október, megkezdődött az Iskolai könyvtárak  nemzetközi hónapja a magyar iskolákban is!

A nemzetközi hónaphoz kapcsolódó felhívásaink már ismertek (pl. diákpályázatunk, pályázat könyvtárostanár munkaközösségeknek, nemzetközi könyvjelzőcsere program), most a helyi iskolai könyvtári programok szervezésekhez ajánljuk a korábbi évek alatt összegyűjtött ötleteinket:

A világnap/nemzetközi hónap történetéről ITT olvashat.


Kultúrák találkozása az iskolai könyvtárban – világhónapi pályázat diákoknak

2017, szeptember 22 - 11:31

Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjának szlogenjéhez kapcsolódva, az IFLA útmutató gondolatainak jegyében a Könyvtárostanárok Egyesülete pályázatot hirdet diákok számára.

A pályázat célja

A könyvtár kultúraközvetítő szerepének, valamint a különböző kultúrák iránti nyitottság fontosságának hangsúlyozása. A tanulók bevonása önmaguk és mások meggyőzésébe.

A pályázat tartalma

A beküldött pályaműnek/pályaműveknek azt kell bemutatni/felvillantani, hogy az iskolai könyvtárban milyen sokféle kultúra megfér egymás mellett, sőt jól kiegészíti egymást.

Pályázat megvalósításának formája: tetszőleges, megkötés nincsen.

Lehet: (az alábbiak ötletadó példák)

 • történet szövegesen és/vagy képek segítségével elmesélve,
 • szituációgyűjtemény,
 • fotó vagy fotósorozat,
 • plakát, szórólap, szemléltető falikép,
 • hanganyag, zenei anyag,
 • vers,
 • animáció,
 • kitűző, könyvjelző, banner,
 • oktatófilm,
 • (fali) dekoráció,
 • kiállítás,
 • vagy bármi más, ami elérheti, megérintheti a célközönséget.

Lehet:

 • elgondolkodtató,
 • megdöbbentő,
 • érvelő,
 • figyelmeztető …

A kultúra sokféleképpen értelmezhető. Vagyis a témakör megközelítése is sokszínű lehet. Gondolhatunk például az alábbiakra:

 • kontinensek, országok, tájegységek,
 • nemzetek, nemzetiségek,
 • származás,
 • nyelvek,
 • nemek,
 • vallások,
 • pedagógiák,
 • szociális csoportok,
 • foglalkozási csoportok…

De egyes embereknek is van kultúrájuk

 • viselkedési,
 • információs,
 • szabadidős…

A kultúra lehet szellemi és tárgyi is, korszakonként, életkoronként folyamatosan változó.

Résztvevők köre
 • Valamennyi magyarországi és határon túli, bármely típusú nevelési-oktatási intézményében tanuló diák.
 • A beérkezett pályaműveket korcsoportonként értékeljük. A korcsoportok kialakítása az életkori sajátosságok figyelembevételével, a beérkezett pályaművek számának függvényében történik.
 • Az egyéni és csoportos pályaművek megkülönböztetés nélkül kerülnek elbírálásra.
  • Csoportos pályamű esetén a legmagasabb évfolyamra járó tanuló szerint történik a korcsoportba sorolás.
 • Egy közoktatási intézményből maximum 5  pályamű küldhető.
A részvétel módja

A beküldés határideje: 2017. október 20.

Pályamű beküldése
 1. A pályaműveket a pályázónak digitalizált formában fel kell töltenie iskolai könyvtára, iskolája vagy szükség esetén más internetes oldalra.
 2. A pályaművet a 2017-es pályázati kiírás alatt található “Pályamű nevezése” menüpontban kell a felkészítő könyvtárostanárnak neveznie. (Hamarosan elérhető lesz.)
 3. Sikeres beküldés után a pályázó neve azonnal megjelenik a Pályaművek menüben.

A pályaműveket beküldők hozzájárulnak, hogy a Könyvtárostanárok Egyesülete az alkotók nevének feltüntetésével felhasználja a pályaművet az iskolai könyvtárak, az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja és a Könyvtárostanárok Egyesületének népszerűsítésére.

A pályaművekkel kapcsolatos elvárások

Az elbírálás során a tartalmi szempontok, ötletek és a formai elemek  egyformán számítanak.

Díjazás
 • Könyvjutalom, könyvutalvány a diákoknak, a felkészítőknek, az iskolai könyvtárnak.
 • A legkiemelkedőbb pályaművek alkotói bemutathatják munkájukat az Őszi Szakmai Napon.
 • A zsűri által kiemelt pályaművel alkotói egy budapesti könyvtári/kulturális programon vehetnek részt.

Budapest, 2017. szeptember 22.

Könyvtárostanárok Egyesülete elnöksége


Jó gyakorlatok – Könyvtárdekoráció

2017, szeptember 21 - 08:48

A MKE 49. Vándorgyűlésének helyszíne Miskolc volt, ahol a KTE Iskolák, könyvtárak az Avason című, 2017. július 5-i szekcióprogramja keretében könyvtárlátogatásra került sor többek között a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium könyvtárába.
A látogatás során az érdeklődők megbizonyosodhattak róla, hogy a könyvtár több szempontból is kiemelkedő munkát végez, s megcsodálták a könyvtár dekorációját, amely nagyban hozzájárul a könyvtárban uralkodó meghitt hangulathoz.

Az alábbiakban Marincsákné Nagy Ildikó könyvtárostanár ismerteti dekorációs jó gyakorlatukat. 

Régóta gondolkodtunk a könyvtári bejárat szebbé tételén.  Végül a dekorálás közös munka gyümölcse lett. Könyvtáros kolléga, művészettanár, karbantartó együttgondolkodása lévén jött létre.
A két éve megnyert könyvtári pályázatnak köszönhetően cégér táblát terveztünk a könyvtári bejárat mellé.  Aktív könyvtárhasználó és ügyes kezű diákokat kértünk fel a tűzzománc elkészítésére. A diákok a művésztanárnő segítségével tervet készítve alkották meg a tűzzománc képet. Ebből készülhetett el a karbantartó segítségével a cégér tábla.


A dekorálás az idén is folytatódott. Az alapötletet, hogy könyvgerincek köszönjenek vissza a bejárat mellett, könyvtáros kollégám, Horoviz Norbert vetette fel.  Aztán jött a kivitelező karbantartó kolléga, aki “háromdésben” álmodta meg és kivitelezte az összegyúrt ötletet. A bejárat még teljesen nincs kész, mert az előtérben ülőkék kerülnek elhelyezésre, valamint egy polc lesz a sarokban, amin könyvek sorakozni.  A diákok itt is megpihenhetnek és olvashatnak.
Amióta elkészült a bejárat nem volt olyan tanár, aki első bejövet alkalmával meg ne dicsérte volna vagy pár kedves szót nem fűzött volna hozzá.

A másik könyvtári dekoráció a tanárok portréi a könyvtár terében, akik olvasás közben köszönnek ránk.
A könyvtár már négy éve a könyvtári hónaphoz, októberhez kapcsolódóan fotópályázatot ír ki. A fotópályázat célja olyan alkotások létrehozása, amelyek az olvasás élményéről szólnak, az olvasó embert, az olvasás pillanatait, az olvasás által okozott örömöt, a könyvek szeretetét, a könyvtár hangulatát vagy bármilyen más a könyvekkel, az olvasással kapcsolatos érzést rögzítenek, mutatnak meg a fotográfia eszközeivel. A diákok által készített fotókat előhívjuk és a könyvtár folyosóját díszítik a tanév során. Valamint a honlapunkon is megtekinthetőek. http://konyvtarportal.jezsu.hu/node/193
A tavalyi évben Könyvtárosként én is fényképezőgépet ragadtam és megkértem a kollégáimat, hogy kedvenc könyveikkel a könyvtárban hadd fényképezzem le őket. A kollégáim nagyon segítőkészek voltak, szeretettel készültek a fotók.
Az elkészült alkotások azóta a könyvtár tereit díszítik. A betérő diákok örömmel ismerik fel tanáraikat illetve a tanárok a kollégáikat.

   A könyvtári dekorálás lévén a könyvtár még barátságosabbá, meghittebbé, otthonosabbá vált a könyvtárhasználók számára. Az iskolában ez egy kellemes hely, ahol érdemes tanulni, szabadidőt eltölteni.

(További fotók találhatók a KTE Iskolák, könyvtárak az Avason című fotóalbumában)


Viszlát, Wroclaw! Beszámolónk az IFLA WLIC utolsó napjáról

2017, szeptember 4 - 15:15

A konferencia utolsó hivatalos napja korán kezdődött a résztvevők számára: ezen a reggelen mutatkozott be az IFLA megválasztott elnöke, a spanyol Glória Pérez-Salmerón. Elnöki ciklusának mottója: Together we create future, azaz Együtt alkotjuk meg a jövőt. Programjáról infografika is készült, amit a résztvevők megkaptak, de honlapjáról le is tölthető. A szekció – amely az elnöki bemutatkozáson túl döntően a vezetés gyakorlatával és az IFLA nemzetközi vezetőképzőjével foglalkozott – egyik legfontosabb mondanivalója talán az volt, hogy tanuljunk meg tanulni nemcsak tapasztalatainkból és példaképeinktől, de saját kudarcainkból is. A “sikersztori” népszerű műfaj, de az IFLA vezetői arra is biztatták a résztvevőket, hogy merjenek saját kudarcaikra is reflektálni, hiszen ebből a reflexióból később eredmények születhetnek. Az IFLA nemzetközi vezetőképzőjének egy fiatal résztvevője arra buzdított, hogy segítsük a felhasználókat abban, hogy minél körültekintőben használják az őket körülvevő információforrásokat, ne dőljenek be a közösségi média árasztotta szűretlen híreknek, információknak, gondolkodjanak kritikusan. A könyvtárosokat pedig arra biztatta, hogy kezeljék felnőttként a felhasználókat, akik már nemcsak használók, de egyben az információs tartalmak létrehozói is (így felelősségük kétszeres!).

A szekció második felében izgalmas csoportmunkán vettünk részt: hat-nyolc fős kiscsoportokban rajzoltuk meg a tipikus (de nem feltétlenül ideális) könyvtáros alakját – a mi asztaltársaságunkban svéd és norvég kollégák ültek. Az általunk megrajzolt könyvtáros természetesen könyvtárostanár volt, méghozzá egy olyan kanadai, nő, aki munkájában kreatív, elkötelezett, továbblépésre, fejlődésre kész, ám kihívást jelent számára a munka és a személyes élet összehangolása. Megerősítő volt látni, hogy érkezzünk bár különféle országokból, könyvtártípusokból, különféle szakmai tapasztalatokkal, egy közös csoportmunkában mégis élvezettel dolgozunk együtt és könnyen konszenzusra jutunk.

A nap délutánján a Media is the Message című szekción vettünk részt, amelyhez egyszerre több irányból is kötődni tudtunk. A szekció első előadója ugyanis egy magyar szakember, Molnár Attila Dávid természetfilmes rendező, producer, biológus, az ELTE TTK Etológiai Tanszékének munkatársa volt. Molnár Dávid Attila a Popular Science Video Workshop képzés alapítója, alkotója. E képzés célja, hogy kutatókat tanítson videós absztraktok készítésére, amelyek – amint azt előadásában elmondta – egyenrangúak lehetnek az írott absztraktokkal.

A szekció másik különösképpen is izgalmas előadása számunkra portugál kolléganőnk, Isabel Medinhos prezentációja volt. Isabel – akivel a másnapi könyvtárlátogatások során személyesen is megismerkedtük – a portugál iskolai könyvtári hálózat által kiírt kisfilm-pályázat tapasztalatairól számolt be. A pályázaton résztvevő diákok feladata az volt, hogy rövid videók segítségével mutassák be iskolájuk könyvtárát. A műfajok egészen sokszínűek voltak: volt, aki reklámfilmet készített, volt, aki videoklipet forgatott egy általa írt és előadott rap-számhoz, volt, aki a stop-motion technikát alkalmazta. A pályázatra végül 130 pályamű érkezett be – a legjobb húsz pályaművet külön is kiemelték. Néhány filmbe mi is betekintést nyertünk az előadás során, közülük az egyik kedvencünk a stop-motion technikával készült alkotás volt:

E nap délutánján került sor a konferencia hivatalos lezárására. A záró szekción adta át az IFLA elnöki tisztségét Donna Scheeder, leköszönő elnök Glória Pérez-Salmerón megválaszott elnöknek, aki a következő két évben, 2019-ig vezeti majd a nemzetközi szervezetet. Nemcsak az elnök cserélődik 2017-ben, hanem a teljes vezetőség is. Így színpadra hívták a leköszönő, majd az új elnökséget is. Az új elnsökégi tagok között többek között tapsolhattunk Barátné Hajdu Ágnesnek is.

A záróünnepségen számos szakmai elismerés is gazdára talált. Az este egyik legemelkedettebb pillanata volt, mikor Martyn Wade, a szervezet hosszú idő óta hűséges munkatársa átvehette az IFLA életműdíjának számító IFLA Medalt. A záróünnepségen a lengyel szervezők megköszönték, hogy Wroclaw adhatott otthont a kongresszusnak, s átadták a stafétát a 2018-ban, Kuala Lumpurban IFLA-konferenciát szervező malajziai küldöttségnek.

Dömsödy Andrea – Kámán Veronika – Pataki Marianna


Könyvtárosok változó szerepben: Beszámolónk az IFLA WLIC negyedik napjáról

2017, augusztus 31 - 15:30

A konferencia 4. napja: 2017. augusztus 23. Már ötödik napja hallgatjuk az előadásokat és járjuk a várost.

Délelőtt az Engaged Communities – Transforming the Librarian Role – Library Theory and Research with New Professionals Special Interest Group című szekcióban hallgattunk elgondolkodtató előadásokat a könyvtáros változó szerepéről. Különösen a lengyel és az észt előadó összehasonlító táblázatai keltették fel figyelmünket. A krakkói Jagelló Egyetem előadója egy összefoglalót mutatott arról, hogy mennyiféle társadalmi változás (pl. az élethosszig tartó tanulás) befolyásolja és teszi nagyon sokszínűvé, sokrétűvé a könyvtáros szakmát. Így kerülnek a szerepek, feladatok közé igen különbözőek, mint például a kulturális örökség védelme, a könyvtárak stratégiai menedzselése, az állományfejlesztés, információs rendszerek tervezése, az információkeresés, olvasói elvárásoknak való megfelelés, az információs műveltség fejlesztése, az információhoz való szabad hozzáférés biztosítása, a kultúraközvetítés… Elgondolkodtató volt, hogy a hagyományos és a virtuális könyvtárat szervezetileg is összehasonlította, hiszen a könyvtáros munkája, szerepei ettől is függnek. A hagyományos könyvtárak jellemzői közé olyan tényezőket sorolt mint bürokrácia, hierarchia, állandóság, gazdasági problémák. Míg a virtuális könyvtárakat így jellemezte: dinamikus, hálózatalapú, rugalmas, intellektuális tőke.

A Tartui Egyetemi Könyvtárból érkező kolléga a digimodern/posztmodern információs társadalom szempontjából elemezte a könyvtáros szerepeket. Eszerint a tudás státusza is változik a web, a Wikipédia, a Google hatására, ezen változás mentén kell a könyvtáraknak is átgondolniuk szolgáltatásaikat. Vagyis például az információs műveltség fogalma is kell, hogy változzon: el kell mozdulnia az információk kontrollálásától, menedzselésétől azok felfedezése felé. Az információs társadalmat nem lehet csak a technika szempontjából szemlélni, hiszen benne az emberi kapcsolatok is átalakulóban vannak. A könyvtárak információkeresése is olyan kényelmessé kell hogy váljon, mint a Google keresője: szükségesek a természetes nyelvű keresők, az automata helyesírásjavítás, a használói kulcsszavak. Ezek érvényesüléséhez a könyvtáros attitűdjének is változnia kell. Könyvtárpedagógusként különösen jó volt hallani, hogy az előadó mindezek alapján azt képviselte, hogy az információs műveltség tanítása alapszolgáltatás kell hogy legyen a könyvtárakban, ebben pedig fontos, hogy ne csak a technikán legyen a hangsúly. Az előadás írott változata letölthető PDF-ben a konferencia honlapjáról.

A szekcióban megismerhettünk egy dán-norvég-román programot a Turn on literature projektből, melyben a digitális (=digitálisan keletkezett) irodalmat népszerűsítették. Ebben három költővel dolgoztak, az ő szövegeikből egy látványos, interaktív versgenerátor segítségével kerülhettek közelebb az olvasók az irodalomhoz, a versekhez. Rövid videóbejátszás segítségével megnézhettük a csodát, ahogy a résztvevők könyvet használták a gép kontrollereként (távirányítójaként), és annak segítségével választották ki a költő szókészletéből versük szavait. Ilyet nyilván bárki játszhat bármely verseskötet véletlenszerű felütésével, de az itt bemutatott technikai megoldás sokkal élményszerűbb és látványosabb, igaz, költségesebb is…

Magyar versgenerátor után kutatva akadtunk az itt elérhető oldalra. Nagyon ötletes és jól kapcsolható az információkeresés tanításához. A jó vershez csak egy jó keresőkérdés kell… 

Délután bementünk az óvárosba megnézni a főtéren lévő könyvtárat (Wrocławi Tadeusz Mikulski Dél-Sziléziai Közkönyvtár). Az előtérben egy látványos fa nyűgözte le a tekintetünket. Körben pedig “A könyv az életem” című kiállítás volt éppen, ahol olvasók és könyvtárosok láthatók olvasás közben és röviden megfogalmazott gondolatait olvashatóak. Az épület földszintjén található még “a hét kontinens könyvtára”, mely egy gyermekkönyvtár. Ennek építészeti megoldáásban, berendezésében nincs semmi különleges, de tágas, esztétikus, barátságos, többféle funkciónak megfelelő terei vannak. Érdekes megoldása, hogy a kisebb gyerekeknek szóló képeskönyvek nem gerincükkel, hanem borítójukkal kifelé állnak a polcokon. Mindezek az első betű szerinti blokkokban betűrendben. A könyvek így ugyan részben takarják egymást, de nagyon sok színes borító hívogat. Az emeleti termekben a nagy olvasóterem mellett különböző nyelvi gyűjtemények találhatók (amerikai, német, koreai), de a könyvtárnak van hangtára és médiatára is. Képek albumunkban tekinthetők meg.


Olvasmányajánló könyvtárostanároknak 2.

2017, augusztus 29 - 18:45

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2017. évi 8. száma az MKE 49., miskolci Vándorgyűléséhez kapcsolódik, így aki nem vehetett részt rajta, az is ízelítőt kap az elhangzott előadásokból.

Ezért ajánlom elsőként Barátné Hajdu Ágnes, az MKE elnöke és Hörcsik Richárd egyetemi tanár, országgyűlési képviselő köszöntő és témakijelölő gondolatait.  In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2017. 8. szám. 3-10. p.

A KTE szekciójában elhangzott előadás írott és szerkesztett változatát is olvashatjuk, haszonnal forgathatjuk, keresve környezetünkben az együttműködő partnereket és az együttműködési lehetőségeket.

Benke Dániel: Iskola és könyvtár egy csapatban? Együttműködés Nagykanizsán In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2017. 8. szám 11-15. p. ill.

A nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár munkatársaként egy újfajta együttműködési kísérletet mutatott be a kolléga, ennek tapasztalatait osztotta meg. Felvetődött, hogy közös célokért dolgozunk, fontos az együttműködés, egymás erőforrásainak és lehetőségeinek kiaknázása. A városi könyvtár alapvető célja, hogy a könyvtár falain kilépve érje el potenciális (leendő) felhasználóit. Mivel az általános iskolások szüleik nélkül nem jutnak el a könyvtárba, ezért oda kell menni, ahol ők vannak: az iskolába. Az együttműködés alapja a lehetőségek meglátása és nem a szakmai féltékenység. Mindkét felet a gyerekek érdeke vezérelte, közösen tesznek az olvasóvá nevelésért. Sajnos az elmúlt években az iskolai könyvtárakba nem kerültek új könyvek, így egyre jobban elveszíthetik a gyerekek érdeklődését. Közös programmal, a városi könyvtárból átkölcsönzött kurrens, vonzó állománnyal viszont be lehet őket vonzani a könyvtárba és vonzóvá lehet tenni számukra az olvasást. A szerző bemutatja azt a folyamatot, ahogy lépésenként, összefogva tudtak előre haladni, eredményeket elérni a városi könyvtáros, az iskola könyvtárostanára és az iskola pedagógusai. Megállapítja, hogy csapatjátékként mindenki nyer, de leginkább a diákok a nyertesek. Ez az együttműködés jó példa a valódi együttműködésre, melyben mindegyik fél egyenlő és gazdagodik a közös részvétellel! (Az előadás prezentációja elérhető a KTE honlapjáról.)

Musztács Krisztián: Élő történelem teaház – az alakítható projekt In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2017. 8. szám 11-18. p. ill.

 A kolléga azt mutatja be, hogy az egy iskolával már kipróbált és bevált projektet –  melynek címe: Élő történelem teaház – hogyan bővítették, alakították. Az alapötlet az volt, hogy filmeken keresztül mutassanak be egy történelmi eseményt, korszakot vagy személyt. A meglévő tudást bővíteni és ismeretlen aspektusait megmutatni, új szempontokat felvetni, arról elbeszélgetni – ez volt a cél, melyet majd könyvkölcsönzés is követ. Az évek során változott a forma, változott a célközönség és változtak a témák is. Nagyon fontosnak tartják a nemzeti ünnepek érthetővé és átélhetővé tételét, ezeket a témákat kérik a legtöbben tőlük. Kiléptek a város határán túlra is és a környező, sokszor hátrányos helyzetű települések lakóihoz, iskolásaihoz jut így el a program, a KSZR szolgáltatásaként.  Az iskola és a közkönyvtár együttműködésének záloga itt is az egymásra figyelés, a közösen megfogalmazott célok, feladatok és a megvalósítás, a közös gondolkodás és cselekvés.

Mayer József: Életminőség – olvasás nélkül? In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2017. 8. szám 42-49 p. ill.

Az oktatáskutató bemutatja, hogy mik az okai a kedvezőtlen PISA eredményeknek, történetileg hogyan alakultak ezek az eredmények. Nem csak oktatási kérdés ez, hanem messze túlmutat azon: kulturális deficit, munkaerőpiaci hátrány – adott esetben szegénység és rosszabb egészségi állapot, azaz rossz életminőség. Adatokkal támasztja alá a tendenciákat és az összefüggéseket. Kiemeli: „… a gyermekszegénység tartós jelenléte önmagában komoly gátját képezi az eredményes tanulásnak, illetve a kulturális integrációnak. A szegénységgel együtt jár többféle deviancia is.” A korai iskolaelhagyás, a lemorzsolódás és ennek következménye az alacsony iskolázottság újratermelődése, mely nem csak egyéni, hanem társadalmi szinten is jelentős életminőségi romlást eredményez.

Budapest, 2017. augusztus 25.

Szakmári Klára könyvtárostanár, Budai Nagy Antal Gimnázium Bp.

 

 

 


Beszámolónk az IFLA WLIC harmadik napjáról

2017, augusztus 27 - 13:06

A konferencia harmadik napja, 2017. augusztus 22-e volt a mi nagy napunk. Ezt a napot a könyvtári menedzsmenttel, a könyvtári egyesületek és a civil társadalom együttműködésével foglalkozó szekcióban kezdtük. Egy másik mellett ebben a témában jelentkeztünk absztrakttal, amit el is fogadtak. Nagyon nemzetközi társaságban mutathattuk be, hogy egyesületünk miért csatlakozott a Tanítanék Mozgalomhoz és az annak szakmai hátterét adó Civil Közoktatási Platformhoz (CKP). Röviden bemutattuk a magyar iskolai könyvtárügy pozitívumait és problémáit, majd azt, hogy a CKP-ban való együttműködés kiszélesítette a látókörünket, nyitottabbá és felelősebbé tett a teljes oktatási rendszer iránt. Előadásunkat Pataki Marianna tartotta, ami olyan jól sikerült, hogy a szekcióvezető is megköszönte az interaktív elemet is tartalmazó bemutatót.

A szekcióban hallhattunk még az új finn könyvtári törvényről, mely először 1928-ban jelent meg. A nemzetközileg híresen jó finn könyvtári rendszer 2017-ben alkotta meg harmadik törvényét, melyben gyakorlatilag „legalizálták” az eddigre kialakult jó gyakorlatukat. A törvényen egy éven át dolgoztak szakmai értekezleteken, nyilvános vitákon, így került bele többek között a demokrácia, a társadalmi és kulturális párbeszéd támogatása, a gyűjtemény naprakészen tartása és az olvasásnépszerűsítés. Emellett tovább bővítették az ingyenes szolgáltatások körét.

A lengyel könyvtárosegyesület alelnöke bemutatta országa könyvtárügyét és az egyesületet. Mindkettőről részletes, angol nyelvű tájékoztató füzetet is kaptunk a szakmai kiállításon. Kiemelte, hogy az ország lakosságának nagy aránya könyvtárhasználó: 11 millióan, vagyis minden negyedik lakos rendszeresen látogat könyvtárakat. Egyesületük nemcsak a könyvtárosokat, hanem a könyvtárakat is támogatja útmutatókkal, továbbképzésekkel és olvasásnépszerűsítő programokkal is. A továbbképzések között szerepel olyan is, ami a könyvtárosok szociális készségeit fejleszti a társadalmi párbeszéd érdekében.

Ugyanebben a szekcióban láthattuk egy kolumbiai kolléga figyelemfelkeltő prezentációját a szerzői jog témakörében, egy iráni kolléganő bemutatóját a helyi könyvtári hálózat és egyesület működéséről és két kanadai kolléganőt országuk könyvtári valóságáról.

Délután részt vettünk az IFLA Iskolai Könyvtári Szekciójának nyilvános elnökségi ülésén. A 2017-2019-es ciklusban az elnökség munkájába a KTE is bekapcsolódott: Kámán Veronika nemzetközi felelős mint „levelező tag” (corresponding member) vesz részt a munkában. Az elnökség értékelte a wrocławi szatelit programot, az IFLA-konferencia addigi tapasztalatait, s ennek kapcsán felvetették: a jövő évi Kuala Lumpurban megrendezendő kongresszuson önálló iskolai könyvtári szekciót is rendeznének. Számunkra különösen fontos információ volt az is, hogy a 2019-es IASL-konferenciát Dubrovnikban rendezik. Ez egy újabb számunkra is elérhető helyszín lehet.

Ennek a napnak az estéjén volt a „baráti találkozó” (cultural evening), amely a Centenáriumi Csarnok híresen szép és látványos parkjában került megrendezésre. Fényűző vacsorán vettünk részt: több sátorban sültek, főttek a lengyel és más nemzetek ételei, amelyekből mindenki kedvére fogyaszthatott. A vacsora alatt a színpadon lengyel táncokat mutattak be és tanítottak a résztvevőknek, majd a szökőkút körül a két-háromezer könyvtáros egyszerre táncolt polkát. A bemutató után élőzenés koncert volt ismert popzenei számokkal. Este 10 órakor a ritkaságnak számító óriási szökőkút-showt láthattunk zenei és fényhatásokkal. A találkozón a hideg ellenére jól éreztük magunkat: kanadai és amerikai könyvtárosokkal ismerkedtünk. A fényűzés viszont túl nagy kontrasztban van a könyvtárügy szociális érzékenységével, mely ezen a konferencián is többször szóba került. Nem véletlen, hogy az egész konferencián több nyugat-európai és észak-amerikai kollégával találkoztunk, mint a nehezebb gazdasági körülmények között élő országok képviselőivel.

Dömsödy Andrea – Kámán Veronika – Pataki Marianna