Legfrissebb hírek a Könyvtárostanár hírblogon

Tartalom átvétel Könyvtárostanár
A Könyvtárostanárok Egyesületének (KTE) hivatalos blogja
Frissítve: 16 perc 17 másodperc

Iránytű – Könyvtárostanárok 1. online szellemi műhelye – előadások és segédanyagok

2020, július 15 - 19:44

2020. július 2-án került sor egyesületünk 1. online szellemi műhelyére. Az eseményre 87 kolléga jelezte részvételi szándékát, végül 61-en “jelentünk meg” az online térben.

Az online műhelyen az OPKM webinárium sorozatából már ismert FreeConferenceCall szoftwert használtuk.

A szellemi műhelyen elhangzott előadások prezentációi, valamint további segédanyagok:

 1. Dömsödy Andrea: Táblázatból segédanyag – az új NAT könyvtárpedagógiai vonatkozásai egységes szerkezetben
 2. Tóth Viktória: A könyvtárpedagógiai program formai és tartalmi struktúrája 
Könyvtárpedagógia programLetöltés Óraszervezési praktikumLetöltés Órabeosztás csoport szerintLetöltés Órabeosztás – magyarórákLetöltés

3. Cs. Bogyó Katalin: Információzz! – kézikönyv könyvtárhasználóknak és könyvtárpedagógusoknak

Információzz! De miért?Letöltés

4. Halupa-Tiba Gabriella: Szakképzési iskolai könyvtárak új helyzetben


Szakképzési könyvtárak új helyzetben
Letöltés

Vélemények a rendezvényről

Nekrológ – György Károlyné Rabi Lenke

2020, június 19 - 08:14

Szomorú hírt kell megosztanunk veletek. Egykori tagtársunk, kollegánk, György Károlyné Rabi Lenke tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Lenke pályáján magyar-történelem szakos pedagógusként, gyermekkönyvtárosként indult Komárom-Esztergom megyében, az 1980-as években. Iskolai könyvtári szaktanácsadóként kapcsolódott be a KTE elődjének, az MKE Iskolai könyvtáros szekciójának a munkájába. A kapcsolata akkor sem szakadt meg a könyvtárostanári közösséggel, amikor végleg a könyvtári munka mellett kötelezte el magát a komáromi Jókai Mór Városi Könyvtárban. Részt vett szakmai napjainkon, kirándulásainkon.

A helytörténet vált a szívügyévé, kutatott, publikált, szervezett, helytörténet e-könyvtárat hozott létre. 2003-tól nyugdíjazásáig, 2013-ig igazgatóként is helytállt. Munkáját 2012-ben „Komárom város kultúrájáért” díjjal ismerték el, már nyugdíjasként érte a megtiszteltetés, hogy a Komáromi Értéktár Bizottság elnöki feladatával bízták meg.

A helyi, országos szakmai közéletben aktív helytörténész könyvtárosként , a MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének tagjaként vett részt. Számtalan MKE Vándorgyűlésen találkozhattunk vele, felidézve a közös élményeket, megvitatva a szakmai aktualitásokat. 

Emlékét megőrizzük!

Iránytű – Könyvtárostanárok 1. online szellemi műhelye

2020, június 15 - 21:13
Iránytű Hogyan menthet meg bennünket a Könyvtárpedagógiai Program? Könyvtárostanárok 1. online szellemi műhelye 2020. július 2. 14.00-16.30

A Könyvtárostanárok Egyesülete több fórumon is jelezte, hogy kéri a 2020-as Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatát, a hatályba lépés elhalasztását. Egyelőre nem látunk arra utaló jeleket, hogy szakmai véleményünket figyelembe vennék, ezért fontosnak tartjuk, hogy a tagságunkat minden további változtatásra is felkészítsük. A Könyvtárpedagógia Program (KPP) lehet kezünkben a kulcs. Ezért is fontos, hogy az szakmailag magas színvonalú, a nemzetközi irányelveknek, a tanulásközpontú szakmai elvárásoknak feleljen meg, miközben az adott iskola Pedagógiai Programjához, oktató-nevelő munkájához is illeszkedő legyen. Online konferenciákkal ezt a célt szeretnénk segíteni.

Technikai információk

 • Jelentkezéskor az űrlap egy automatikus választ ad, hogy jelentkezése beérkezett.
 • A belépéshez szükséges információkat a program előtt 1-2 nappal küldjük el.
 • Alkamazott szoftver: FreeConferenceCall – Részletes résztvevői tájékoztató

ITT lehet regisztrálni.

Tervezett program

IdőTéma13.40-14.00Bejelentkezés14.00-14.15Megnyitó, aktualitások14.15-14.40Táblázatból segédanyag – az új NAT könyvtárpedagógiai vonatkozásai egységes szerkezetben
14.40-14.50Az előadás alatt beérkező kérdések megválaszolása14.50-15.15A könyvtárpedagógiai program formai és tartalmi struktúrája 15.15-15.25Az előadás alatt beérkező kérdések megválaszolása15.25-15.40Információzz! – kézikönyv könyvtárhasználóknak és könyvtárpedagógusoknak15.40-16.00Szakképzési iskolai könyvtárak új helyzetben16.00-16.10Az előadás alatt beérkező kérdések megválaszolása16.10-16.30Egyebek

A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai az iskolai könyvtárak újranyitásával kapcsolatban

2020, május 25 - 11:21
Egyesületünk az alábbi munkaanyagot állította össze az iskolai könyvtárak újranyitásával kapcsolatban. Még nem végleges, hiszen folyamatos változásokat élünk meg, de talán adhat segítséget az elkövetkező időszakhoz. A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai az iskolai könyvtárak újranyitásával kapcsolatban
Munkaanyag

Az iskolai könyvtárak a járvány szempontjából az alábbiakban különböznek a legtöbb más típusú könyvtártól:

 • zárt közösségnek szolgáltatnak,
 • tankönyveket vissza kell szedni a tanév végén,
 • a végzősök kölcsönzött könyveit vissza kell szedni,
 • könyvtárhasználati órákat kell tartani a tanterv előírásai szerint,
 • tanév elején tankönyveket kell osztani.

Az iskolai könyvtárakra megfogalmazott ajánlásokat, előírásokat összhangba kell hozni az iskolákra meghozott rendelkezésekkel.

Az alábbiakban elsősorban az iskolai könyvtárakra vonatkozó külön ajánlásokat, szempontokat soroljuk. Az általában a könyvtárhasználatra, iskolába járásra vonatkozó szabályokra külön nem térünk ki.

1. Általános rendelkezések

– Az újranyitás lehetséges kezdő időpontját a kormány határozza meg. Ez lehet régiónként, településenként eltérő, de lehet országosan egységes is.
Az iskolák újranyitását már bejelentették. Figyelemmel kell kísérni az iskolák számára előírt szabályozásokat.
Az újranyitás tényleges időpontjáról az intézmény vezetője és fenntartója hoz közös döntést.
Az iskolák mindenképpen kinyitnak.
Feltehetően az iskolai szabályozásokban nem fog külön szerepelni a könyvtár.
Vagyis az iskolai könyvtár működésmódjáról az iskola vezetőjének/fenntartójának kell dönteni, melyet előzetesen a könyvtárostanárral egyeztetni szükséges.
Tájékoztatási teendők (a megváltozott nyitvatartási időről és az alkalmazott szabályokról a sajtóban, a weboldalon, a közösségi médiában, az online katalógusban,
A megváltozott szolgáltatási rendről a szülőket és a diákokat is a járványidőszakban használt kommunikációs felületeken (a online osztályteremben, e-naplóban) tájékoztatni kell.
Egészségügyi teendők
Kérdés, hogy mennyiben szükségesek más szabályok a tanteremre és a könyvtárra.
A könyvtárat nagyobb közösség használja, mint a tantermet. Emiatt kell-e szigorúbb szabály? Javasolt a kötelező maszk és a ki-be lépéskor való kötelező kézfertőtlenítő.
Biztosítsanak kézmosót, kesztyűt, maszkot.
2. A megnyitás feltételei

Alapvető célok, alapelvek: 
a könyvtári szolgáltatások lehető legszélesebb köre maradjon elérhető, hiszen a tanulás támogatásához szükségesek, különösen a lemaradó tanulók számára, a személyes találkozásokat minimálisra csökkenteni.

Szolgáltatások újragondolása

 • Kölcsönzés
  „Kiszállítás” iskolán belül: az iskolába járó diákok kollégák számára online/telefonos kérések leadása, amiket a könyvtárostanár az adott tanterembe, nevelőtestületi szobába visz. Így az olvasók nem találkoznak egymással.
  Ajtón/ablakon át való kölcsönzés: mint a régi időkben, amikor nem léphetett be az olvasó. Nyitott ajtó elé toljunk asztalt (kellően széleset, hogy a szükséges távolságot biztosítsa) és azon át kommunikáljunk, kölcsönözzünk. Ha megoldható, plexifal is felhelyezhető.
 • Helyben használat
  – a tér nagyságától függően biztosítsunk egyéni helyben használatot indokolt esetben (tanulmányi feladatok),
  – az asztalok nagy távolságban való elhelyezésével,
  – a használt könyvek szigorú vissza nem pakolásával (az aktuális ajánlások szerinti pihentetési idővel),
  – előírt védőfelszereléssel.
 • A könyvtárhasználati órák a digitális tanrendben megszokott módon folytatódjanak.
 • Felzárkóztatás:
  – mivel a tanév hátralévő része elsősorban felzárkóztatásról szól, átgondolandó, hogy egyes tanulásmódszertani, olvasást támogató, IKT eszközöket, kézikönyveket igénylő fejlesztő foglalkozásokat tartsanak, ezeket az amúgy is egy csoportban/tanteremben lévő tanulóknak ajánlott
 • Nyári tábor:
  feltehetően nagyobb igény lesz rá. Az iskolákban is többet és hosszabban fognak ilyeneket szervezni,
  az iskolai könyvtárnak is vannak erre lehetőségei: olvasótábor, alkotótábor, mesetábor, bármilyen információforrásokat igénylő projekt.

3. Speciális helyzetek

 • Kölcsönzési idő

A kölcsönzések, a diákoknál már ott lévő könyvek kölcsönzési idejének automatikus meghosszabbítása ajánlott lehet a jövő tanévig. Eddig megszokottakkal ellentétben. A hosszabbítás a könyvtárhasználati szabályzat ideiglenes módosítását igényli.
Végzős tanulók kivételével.

 • Tankönyvek visszaszedése, osztása

– A fenntartó/iskolavezetés a könyvtárostanárral konzultálva döntsenek arról, hogy mely tankönyvek visszavétele szükséges. Azokat melyek későbbi időpontban (pl. tanév eleje) vagy egyáltalán nem szükséges visszaadni, ne kérjék.
A tankönyvek visszaadására készüljön olyan időbeosztás, behívási rend, mely garantálja a tömeg megelőzését!
– A leadandó és le nem adandó dokumentumokról és a leadás rendjéről készüljön tájékoztató/szabályzat.
– Másik helyiség kijelölése az intézmény vezetőjének és fenntartójának jóváhagyásával.
Ez a helyiség a dokumentumok pihentetésére is szolgálhat egyben. A visszavett dokumentumok külön további emberi érintkezés nélkül maradjanak ott.
– Közlekedés belső útvonalai, egyirányúsítás, ha lehetséges,
– Fertőtlenítési rend (kölcsönző szülő/diák kesztyűben, maszkban lépjen be az iskola épületébe, ha szükséges, a könyvtárba.
– Javasolt az ajtóban átadási pont (nagy asztal, plexi fal) kialakítása.
– Aláíráshoz kérjük, hogy saját tollat hozzanak. Csak szükség esetén használjanak közöset. Erre az értesítés hívja fel a figyelmet.

4. A bezárás alatt bevezetett (lehetővé tett) szolgáltatások „megtartása”, fejlesztése

Az online szolgáltatások fenntartása és továbbfejlesztése szükséges. Mind
az iskolai könyvtárak saját szolgáltatásai, mind a központilag nyújtottak.
Ez utóbbiak célzott népszerűsítése szükséges az iskolai könyvtárakon keresztül. Pl.:
elektronikus tananyagokat nyújtó oldalak gyűjtőoldalai, könyvtárpedagógiai online tananyaggyűjtemény (OPKM), OPKM online tájékoztatása pedagógusoknak.
A járványhelyzet alatt fejlesztett jó gyakorlatok összegyűjtése is szükséges.

5. Használói csoportok eltérő használati feltételei

Az egyes osztályok kaphatnának idősávokat, ez talán még a lehetőségre is jobban felhívja a figyelmet. Talán új olvasók is megnyerhetők ezáltal.
A nyári táborok alatt is felajánlható az aktuális táboroknak egy-egy saját idősáv.

Ajánlás más könyvtártípusok számára

A nyári táborok iránt most nagyobb igény fog mutatkozni. Ebben a nyilvános könyvtárak is segíthetik. Fontos szolgáltatás lenne a rosszabb anyagi körülmények között élő családok számára az elérhető árú vagy ingyenes olvasótábor, mely a gyermekmegőrzésen túl olvasás- és tanulásfejlesztési funkciókat is betölthetne. Ez egy fontos segítség, társadalmi szerepvállalás lenne.

2020. május 22.

 

 

 

 

 

 

Honlapunk költözik

2020, május 25 - 10:44
Aki a közelmúltban a honlapunkra látogatott, szokatlan megjelenést, akadozó működést tapasztalhatott. Elnézést és további türelmet kérünk, dolgozunk a holnap költöztetésén!