Legfrissebb hírek a Könyvtárostanár hírblogon

Tartalom átvétel Könyvtárostanár
A Könyvtárostanárok Egyesületének (KTE) hivatalos blogja
Frissítve: 32 perc

A KTE üzenete az MKE 50. Vándorgyűlésén

2018, július 9 - 17:32

Melyek a köz-, gyermek- és iskolai könyvtárak közös/azonos céljai?

Legalább 50 éve együtt, ezért:

Az év gyerekkönyve díj 2017

2018, június 30 - 17:43

Kedves könyvtárosok, könyvtárostanárok!

Vinczellér Katalin
Pagony Kiadó

Nagy örömmel és sok szeretettel hívom fel figyelmeteket az idei Ünnepi Könyvhéten kiosztott Év Gyerekkönyve Díjakra, amelyek közül a Pagony&Tilos az Á kiadó 3 díjat hozott el. A három könyv korosztályosan is elkülöníthető, de a Macskaherceg kilencedik élete nem csak a gyerekeknek, alsó tagozatos olvasóknak jelenthet élményt.

Kép forrása

Magáról a díjról és a nyertes könyvekről az alábbi oldalakról lehet még több információt kapni:

Egyben szeretném felhívni a kedves kollégák figyelmét arra, hogy a pagony.hu oldalon regisztráció után az „adataim” legörgetésével fel tudnak iratkozni a kiadó Tanári Hírlevelére, amely augusztustól kétheti rendszerességgel ad tájékoztatást az aktuális, tanári – könyvtárosi szempontból fontos új könyvekről, szakmai munkáról, eseményekről, esetleges akciókról, pályázati lehetőségekről.

(Kiadói ajánlat)

Jó gyakorlatok – Jutalomkirándulás Budapesten

2018, június 12 - 15:33

Marincsákné Nagy Ildikó: Jutalomkirándulás Budapesten

A hagyományhoz híven idén is megrendezésre került az iskolánkban az Olvassunk együtt! Irodalmi és könyvtárhasználati vetélkedő. Az idei feladatlap kérdései Leiner Laura Szent Johanna gimi – Kezdet című regénye alapján készült. A vetélkedő eredményhirdetése után a legjobb 14 diák – a 6., 7. és a 8. évfolyamról –  utazhatott jutalomkirándulásként Budapestre, ahol múzeumlátogatással egybekötött könyvtárlátogatáson vehettek részt.

Az idén a látogatott múzeum a  Magyar Természettudományi Múzeum volt, ahol az  állandó kiállítást tekintettük meg: „Felfedező úton Magyarország tájain, titkok a föld alatt ásványok, kőzetek, drágakövek, korallzátonyok csodálatos világa”. Egy rövid pihenő és ebéd után érkeztünk a Tündérpalotához.

Ebben az évben egy újabb  budapesti könyvtárra, az OPKM -re, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumra esett a választásom. Könyvtárhasználóvá neveléshez a diákoknak legtöbbet az iskolai könyvtár adhat, de mellette a más könyvtártípusokban való látogatás is ezt a célt szolgálja.  A könyvtárhasználati tantervünkben a 7. évfolyamon szerepel a könyvtártípusok tanítása. Nagyon jó lehetőség a szakkönyvtár adta szolgáltatásokba betekintést nyerni.  A könyvtárban Dömsödy Andrea iskolai könyvtári szakreferens fogadott bennünket, és ezt követően egy interaktív könyvtárhasználati foglalkozást tartott a tanulóknak.

A diákok játékos formában tekintették át, hogy a különböző kérésekkel, megoldandó feladatokkal melyik könyvtártípust célszerű választani, felkeresni.  Élmény volt, hogy mint iskolai könyvtáros én is részese lehettem e feladatnak. Ezt követően a diákok átbeszélték az általuk választott megoldásokat. Ezután léphettünk be a szakkönyvtárba, ahol a könyvtár tereit feltérképezve ültünk számítógépek elé. Kezdődött a következő feladat: adatkeresés az OPKM-ben. Könyveket és folyóiratcikkeket kerestek a diákok a könyvtári katalógusban az iskolánk történetével kapcsolatban valamint konkrét szerzők műveit illetően. Kitöltötték a kérőcédulát, és indulhatott a dokumentumok megtalálása.  A keresésüket segítette, hogy leírást kaptak a feladatmegoldás mikéntjéről, a lépésekről.  Megnézhettük az iskolai értesítőket, és jártunk a gyermek- és ifjúsági állományrészen is. Ráadásul egy ajándékkönyvet is kaptunk, amely könyvtárunk állományát gyarapítja majd emlékezve az itteni látogatásunkra.

Gyorsan szaladt az idő, a másfél óra úgy eltelt, hogy szinte észre sem vettük. Az idő szorított bennünket, így gyors búcsúzást követően igyekeztünk a pályaudvarra, hogy elérjük a Miskolcra tartó vonatot.

Tartalmas napot zártunk, a múzeumban tett látogatás és az interaktív könyvtárhasználati óra az önálló tanulásuk fejlesztéséhez, az önálló ismeretszerzéshez járult hozzá kötetlenebb formában. A diákok visszajelzése alapján értékes, hasznos, élményben gazdag, könyvtárlátogatáson, könyvtárhasználati órán vettünk részt, amelyet egy nagyon kedves, segítőkész könyvtáros tartott nekünk, akitől sokat tanulhattunk.

2018.május 25.

További fotók: https://www.flickr.com/search/ ?text=opkm%20jezsu&view_all=1

Foglalkozásterv: http://www.opkm.hu/download/fi le/konyvtar/foglalkozas/OPKM_s zakkonyvtar_nagykonyvtar_2018. pdf

(Szerk.: Cs. Bogyó Katalin)

Jó gyakorlatok – Könyvtár-pedagógiai műhelymunka Győrben 4.

2018, május 8 - 16:13

Könyvtár-pedagógiai műhelymunkánk negyedik foglalkozásának helyszíne a győri Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium volt, április 13-án. A bemutató órát Peresztegi Erika, az intézmény könyvtárostanára dokumentumismeret témakörében tartotta a 4.a osztály első csoportjának.

Ezeknek az alkalmaknak a bemutató órán túlmutatóan az a nagyszerűsége, hogy bepillantást nyerhetünk más iskolai könyvtárakba. Sokféle benyomás ér bennünket, ötleteket láthatunk, tapasztalhatunk meg és a kollégákkal is erősíthetjük a munkakapcsolatunkat.

Az óra előtt körbenézhettünk a helyszínen, a könyvtárban.  Az iskola épületének a harmadik emeletén található a világos, barátságos könyvtár. A könyvespolcok mellett, a tér optimális kihasználásával olvasóasztalok elhelyezésére is van lehetőség, amely sokszínű foglalkozásoknak ad teret.  A könyvtári programokról a könyvtár Facebook oldalán is tájékozódhatunk:  https://bit.ly/2HjhHF2

Az óra ismertetése

Becsengettek. A gyerekek elfoglalták helyüket az osztályfőnökükkel, Schmidtné Fücsek Piroskával, és a meghívott vendégekkel együtt.

Erika a köszöntés és csoportalakítás után ráhangolódásként rejtvényt tartalmazó lapokat osztott ki a tanulóknak.  Csoportokként egy rejtvényt kaptak, amelyben 8 kifejezést kellett meghatározniuk. Lázas munka kezdődött.

Ellenőrzéskor kérdésekkel ismételték át a tanultakat, amely digitális táblán is követhető volt. A gyerekek nagyon ügyesen, sikerrel oldották meg a feladatot, melyet a tanárnő dicsérettel jutalmazott.

A rejtvény megfejtése az állomány szó volt, ezt értelmezték a továbbiakban. A szómagyarázathoz az asztalra készített Magyar értelmező kéziszótárt használták páronként.  Mindez megalapozta a tanári célkitűzést: „A mai órán a dokumentumok típusaival fogunk foglalkozni”.

Frontális munkában összegyűjtötték a tanulók a dokumentum szó jelentéseit, felhasználva az Idegen szavak és kifejezések szótárát. A kézikönyvek használatakor felidézték a használatuk sajátosságait, az élőfej funkcióját.

A fogalom megbeszélése után tanári előadás következett Prezivel: „Összefoglaltam nektek egy Preziben a dokumentumok fajtáit példákkal és magyarázó szöveggel. Figyeljetek, mert óra végén egy táblázatot kell kitöltenetek ezzel kapcsolatban!”- hangzott az utasítás.

A Prezi itt megtekinthető: https://prezi.com/hipjdumaktxk/dokumentumtipusok-roviditett/

A látványos tanári előadás érdekelte a tanulókat, majd az elhangzott ismeretek alkalmazására is sor került csoportmunkában.

Minden csoport az asztalon elhelyezve három borítékot és különböző típusú dokumentumokat talált. Először az 1. számú borítékból kivett szókártyák szerinti csoportosítást kellett elvégezni a rendelkezésre álló dokumentumok válogatásával. Itt kártyákon a nyomtatott és a nem nyomtatott dokumentumok szerepeltek.  Gyors, ügyes megoldások, tanári dicséret jellemezte a feladat végrehajtását. A 2. és 3. boríték szókártyái tovább részletezték a nyomtatott, és a nem nyomtatott dokumentumokat az információhordozó típusa szerint. Tanári magyarázattal egyértelművé vált az elektronikus dokumentum fogalma is.

Az órán elhangzott tananyagról a tanárnő előre elkészítette a nyomtatott vázlatot. Ezt kiosztotta, és elmondta az instrukciókat, hogyan helyezzék el otthon a füzetükbe a diákok.

Az óra utolsó szakaszában összegző feladatként az ismeretek felidézésére volt szükség. Egy táblázatban kellett elhelyezni a megismert fogalmakat, amiket a kitöltés előtt átismételtek, pontosítottak. Most mindenki önállóan dolgozott.  A gyorsabb feladatmegoldó tanulók szókeresővel tevékenykedtek, míg a többiek végeztek. A feladatot a digitális táblán ellenőrizték, majd a tanári értékelés következett. Itt is jól teljesítettek a tanulók, amiért dicséretet és pontot kaptak.

Az óravégi értékelés és a házi feladat elmondása után a gyerekek még egy kilépőkártyát kaptak, a következő kérdésekkel:

1.Mit tanultál a mai könyvtári foglalkozáson?

 1. Milyen további kérdéseid vannak?
 2. Tetszett-e a foglalkozás?

A tanulók visszajelzéseit a kolléganő majd a következő foglalkozásokba fogja beépíteni.

Gondolataim az órával kapcsolatosan

Az óra teljesítette a tematikus egységben leírt elvárásokat. Tanári közléssel, magyarázattal új ismereteket adott a tanárnő a tanulóknak, látványos prezentációt alkalmazva. Mindezzel bemutatatta az elsajátított digitális kompetenciáját és IKT eszközhasználatát.

A hely adottságait mérlegelve, szerintem jó döntést hozott Erika az asztalokra előre elhelyezett dokumentumtípusokkal. Ez az előkészület is hozzájárult a lendületes óravezetéshez a kinyomtatott rejtvénnyel, szókeresővel, vázlattal együttesen. Az óra időtervét tudta tartani.

A tanári közlései egyértelműek voltak, kérdései tudatosan a pontosítást szolgálták. Folyamatos visszacsatolás valósult meg a tanórán az egyes feladatok után dicséret, pont vagy helyreigazítás formájában. Személyisége pozitívan hatott a gyerekekre, megteremtve ezzel a barátságos, oldott légkört. Láthatóan a gyerekek élvezték az órát, együttműködőek voltak.

A kilépőkártya alkalmazása különösen tetszett, mert ez gyors és egyéni visszajelzést adott az óráról a pedagógusnak. Így a tanulók óra végén értékelhették a tanórát, melynek részesei voltak. Továbbá ez a módszer fejleszti a gyermekek kritikai gondolkodását, önálló véleménynyilvánítását, és a reflexiót is.

Úgy gondolom, hogy a bemutató óra elérte a célját, mert a tanulók biztos tudásra tettek szert a sokoldalúan megközelített témakör feldolgozásával.

Az óra után egy kis kötetlen beszélgetés során megbeszéltük a látottakat. Az ott elhangzottak alapján elmondhatom, hogy mindegyiküknek tetszett a bemutató óra, melyen új ötletekkel is gazdagodtunk. Köszönjük!

 

                                                                                  Némethné Sáhó Éva
Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és Kollégium könyvtárostanára

 

Megjegyzés:

A cikkhez a fotókat Schmidtné Fücsek Piroska és Magdics Erika készítette. A kollázsokhoz a Kizoa és Fotojet alkalmazást használtam.

(Szerk.: Cs. Bogyó Katalin)

Jó gyakorlatok – Könyvtár-pedagógiai műhelymunka Győrben 3.

2018, április 19 - 15:05

Tóth Judit könyvtárostanár: Könyvtár-pedagógiai műhelymunka Győrben III.

 1. március 12-én az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont 5.c osztályosainak informatika óra keretében tartottam azt a foglalkozást, melyen könyvtárunk online katalógusának használatával ismerkedhettek a gyerekek. Mivel ennek a 24 diáknak én vagyok az osztályfőnöke, ezért kivételesen összevont tanórája volt a két csoportnak, mert egyikük sem akart kimaradni a bemutató foglalkozás izgalmaiból.

Az óra összeállításánál építhettem arra, hogy a tanulók ismerik a könyvtári állomány részeit, tisztában vannak a raktári jelzet fogalmával, tudják, milyen adatok szerepelnek egy katalóguscédulán, sőt az online katalógus felületét is látták már egy korábbi könyvtári foglalkozáson. A tanóra elején ezeket az ismereteket elevenítettük fel egy szófelhő segítségével, valamint az ETO-szakjelzet és a könyv tartalma közötti kapcsolatra utaló játékos feladattal. Jó volt látni, hogy ennél a feladatnál a tanulók egymás tévedéseit is kijavították.

Mivel matematikát is tanítok ezeknek a gyerekeknek, ezért az online katalógusban való keresést gyakoroltató feladatok mindegyike kapcsolatban állt a matematikával, valamint a szövegértésüket is próbáltam fejleszteni. A gyerkőcök párban dolgoztak, véletlenszerűen alakítottunk ki fiú-lány párosokat már az óra előtt, ezzel is erősítve a másokkal történő együttműködés gyakorlását. A legtöbben ügyesen rájöttek a feladatok megoldásaira, természetesen néhány páros esetében szükség volt némi tanári útmutatásra, de a végső válaszokat saját eredményüknek érezhették.

Végig nagyon aktívan és lelkesen dolgoztak. Sajnos azonban a technika ördöge most sem nyugodott, két számítógépnél egy idő után mindenre azt írta ki a program, hogy „nincs találat”. Ezek a gyerekek egy kicsit bánatosak voltak az ellenőrzés és értékelés során, bár a dicséret nekik is járt. A többiek viszont nagyon pozitívan nyilatkoztak az óráról, néhányan meg is jegyezték, hogy kíváncsian várják, mit találok ki a következő „könyvtáras alkalomra”.

 

 

eTwinning tanfolyam könyvtárostanároknak

2018, április 17 - 11:41

2018. április 13-15. között került sor az egyesületünk által könyvtárostanárok számára szervezett eTwinning továbbképzésre, amelyre elsősorban testvérkönyvtárosokat vártunk.

A képzés során számos IKT eszközzel ismerkedhettek meg a résztvevők, a testvérkönyvtáras kollégák is találkozhattak egymással. A képzés fő célja egy együttműködésen alapuló (akár nemzetközi) projekt kidolgozása volt az eTwinning felületén, amit végül mindenki sikeresen teljesített. Ezúton is gratulálunk!

Jó gyakorlatok – Könyvtár-pedagógiai műhelymunka Győrben 2.

2018, április 16 - 14:50
2018. március 6-án a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtárában folytatódott a győri kollégák műhelymunkája, amelyről a következő beszámoló készült.

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtárának programjai

A győri könyvtár-pedagógiai műhelymunka sorozat második, március 6-i állomása a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtára volt. Prezentációval egybekötött beszélgetés formájában az iskolai könyvtárban dolgozó kollégák betekintést nyerhettek a gyermekkönyvtárosok által szervezett programokba.

            Az év első nagyobb rendezvénye a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny, amelyen közel 20 éve vesz részt könyvtárunk. Az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központtal közösen lebonyolított verseny mindig valamilyen évfordulóhoz vagy témakörhöz kapcsolódik. Egyéni verseny, 2 korcsoportban (7-8., 9-10. osztály) meghirdetve. Legfontosabb feladata a tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének, a könyvtárhasználati eszköztudás, a szövegértés, a logikus gondolkodás és kreativitás fejlesztése.

            Hencidától Boncidáig mesevetélkedő: 10 évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennünk a gondolat, hogy vetélkedő formájában próbáljuk meg közelebb vinni a meséket, népmeséket a gyerekekhez. A kezdeti városi szintű megmérettetés egy megyei szintű, nagy népszerűségnek örvendő rendezvénnyé nőtte ki magát. Az elmúlt évek során magyar és külföldi mesék és népmesék világába kalauzoltuk el a gyerekeket. Az első évben magyar mesegyűjtők nyomában címet adtuk a versenynek. A második évben, mivel nem csak népmesegyűjtők meséit dolgoztattuk fel, szerettünk volna egy olyan címet a vetélkedőnek, ami minden évben megállja a helyét. Így esett a választás a Hencidától Boncidáig névre. Azóta is ezen a néven fut. A 3 fordulóból álló levelezős csapatversenyt 3. osztályban hirdetjük meg tavasszal és novemberben egy döntővel ér véget, amit a könyvtárban tartunk meg a legeredményesebb 8-10 csapattal. A döntő feladatai a szövegalkotási képesség, fantázia, színészi képességek, gyorsaság.

            Gyermekkönyvtárunk évente 3 alkalommal jelentet meg pályázati füzetet. Célunk az, hogy játékos formában fejlesszük a szövegértést, gyakoroltassuk a könyv- és könyvtárhasználatot egy-egy kiválasztott témában. Próbálunk minden korosztályt megszólítani. Tavasszal az alsósok, ősszel a felsősök bővíthetik ismereteiket a feladatok megoldása során. A nyári szünetre vakációs, szórakoztató füzetet kínálunk, amelyben az óvodás, az alsós és a felsős gyerekek is találnak maguknak szórakoztató feladatokat, érdekességeket, könyvajánlókat. Idén „Macskaságok” címet kapta alsósoknak szóló tavaszi pályázati füzetünk, melyben az újságok lapjain 40 éve megjelent Garfield is helyet kapott.

            2008 óta minden tavasszal meghirdetjük diákíró pályázatunkat, melyre alsós és felsős tanulók pályamunkáit várjuk. Az elmúlt években többféle műfajban is alkothattak a gyerekek, írhattak verset, mesét, elbeszélést, könyvajánlót, novellát, tudósítást, riportot, levelet, lírai mű prózai átiratát. Idén az alsósoknak szóló diákíró pályázatunk a „Garfield és barátai” címet viseli. A gyerekek feladata: Garfield 40. születésnapja alkalmából Garfield-ról és barátairól szóló képregény írása. A Rímhányó Romhányi című pályázatra felsősök Romhányi József stílusában megírt verseit várjuk.

            Szünetekben táborozók, iskolák napközis táborai is felkeresnek minket. Ezeken a foglalkozásokon a gyerekek kötetlenebb formában ismerkednek a könyvtárral. Igény szerint játékos feladatokkal, rejtvényekkel, társasjátékokkal, kézműveskedéssel, DVD-vetítéssel várjuk a csoportokat.

            A Generációk Háza szervezésében minden évben megrendezésre kerülő Gyermeknapon Gyermekkönyvtárunk is részt vesz, ahol érdekes feladatokat, rejtvényeket kínálunk az érdeklődőknek.

            Évente 10 alkalommal tartunk kézműves foglalkozásokat egyéni érdeklődők számára: farsangkor, húsvét előtt, nyáron 6 alkalommal, egyet-egyet őszi szünetben és karácsony előtt. Különböző anyagokkal, technikákkal dolgozunk. (Pl.: papír, gyöngy, dekorgumi, zseníliadrót, textilfestés, dekupázs, flitterezés, gömbfigurák papírcsíkokból… stb.) A technika elsajátítása mellett könyveket is kínálunk az adott témában. Idei húsvéti kézműves foglalkozásunkon az érdeklődők gömbnyulat készíthetnek papírcsíkok, drót, gyöngyök felhasználásával március 29-én.

            Online vetélkedőinkkel a gyerekek digitális írástudását igyekszünk fejleszteni: 2018. március 5-9. a felső tagozatos diákoknak Facebook-on az irodalom címmel hirdettünk játékot, a magyar irodalom egy-egy jelentős alakjával kapcsolatban feltett kérdésekre kellett válaszokat találnunk a megadott honlapon (MEK). 2017-ben indítottuk útjára az alsósoknak szóló online játékunkat: A Hencidától Boncidáig c. mesevetélkedőhöz hasonlóan egy-egy rövid mesét kellett a könyvtár honlapjáról letölteniük és a mesével kapcsolatban feltett kérdésre a helyes választ emailben elküldeni.

            Szervezett iskolai- és óvodai csoportok részére a tanév során számos témában kínálunk könyvtári órákat, könyvtárbemutató foglalkozásokat, melyek listáját minden tanévkezdéskor elküldjük az oktatási intézményeknek.

Óvodai csoportokat évi 4 alkalommal Kerekítő foglalkozásra hívjuk, melyeket Törekyné Nagy Zsuzsanna zenepedagógus tart. A foglalkozást könyvtári képeskönyvek nézegetése követi a gyermekkönyvtárban. Mesés rajzok – rajzos mesék címmel egyéni indulóknak hirdetünk rajzpályázatot: 2017-ben Marék Veronika meséihez készítettek illusztrációt a gyerekek, a kiállított rajzok megtekinthetők a gyermekkönyvtárban. Az óvodai csoportokat számos foglalkozással várjuk: Papírszínházi előadások, tematikus foglalkozások, illetve interaktív mesefeldolgozások.

Iskolai osztályoknak könyvtárbemutató foglalkozásokat tartunk. Helyet biztosítunk könyvtári szakóráknak, amelyek során önállóan kutakodhatnak a gyerekek adott témában. Olvasószakkörök is felkeresik könyvtárunkat, hogy friss olvasmányt kölcsönözzenek. Legnépszerűbb foglalkozásaink a könyv- és könyvtárhasználati órák. Számos témában tartunk könyvtári órákat az osztályoknak: május hónapban tartjuk a legnagyobb számban Alsósok hónapja címmel, amikor is meghívjuk az alsós osztályokat a könyvtárba. Ezen időszak alatt mintegy 20 csoportot fogadunk.

Dákainé Szenczi Ilona, Kámán Dóra, Máté Zsófia, gyermekkönyvtárosok

Minden iskolának legyen könyvtára! – felhívás

2018, április 3 - 08:57
Minden iskolának legyen könyvtára! Könyvtáralapítást, -fejlesztést támogató felhívás A felhívás célja Ma Magyarországon még mindig vannak olyan iskolák, amelyeknek nincsen könyvtáruk. Ezekben az iskolákban a gyerekeknek kisebb esélyük van az olvasóvá válásra, a könyvtárak megszeretésére, az önálló tanulás elsajátítására. Miközben tudjuk, hogy ezek nagyon fontosak az életben való sikeres boldoguláshoz.

A fenti ügy előmozdítására egy megszűnt könyvtár kézikönyvtárát ajánljuk fel könyvtári célokra. Elsődleges célunk, hogy egy könyvtárral nem rendelkező iskola könyvtáralapítását segítsük, de bármely más intézmény is jelentkezhet, és már működő könyvtárak is további letét/fiók létesítésének vagy az állomány bővítésének céljával. Jelentkezők köre
 • Bármely fenntartó vagy intézmény, mely vállalja, hogy a könyveket könyvtári állományba veszi és szolgáltatja.
 • Iskolai könyvtári célokra való hasznosítás előnyt élvez a pályázatok elbírálása során.
 • Könyvtáralapítási cél szintén előnyt élvez.
 • A pályázók bármely ország területéről jelentkezhetnek.
Jelentkezés feltételei
 • Az állományt egy éven belül könyvtári nyilvántartásba veszi.
  • Annak legalább 70-80%-át. A fennmaradó hasznosítását dokumentálja.
 • Szakképzett könyvtárost alkalmaz vagy vállalja, hogy a pályázat elnyerése esetén alkalmazni fog.
 • 3 éven át rövid éves beszámolót küld a könyvtár működéséről, olvasóvá, könyvtárhasználóvá nevelési tevékenységéről. A beszámolót nyilvánosságra hozzuk.
 • A könyvek elszállítását a nyertes intézménynek kell megoldania.
Az adomány tartalma
 • Kb. 2 ezer kézikönyv és szakkönyv, nyelvkönyv, feladatgyűjtemény, album…
  • A könyvek között idegen nyelvű kézikönyvek is vannak. A mellékelt fotódokumentáció szerint:

https://drive.google.com/drive/folders/1_lsrtrj1Qg_qsGM9KCVKpSjpM3B7ikfE?usp=sharing 

 • Kortárs gyermek- és ifjúsági irodalmi művek (szépirodalom) kb. 50 cím, 100 példány.
  • A lista a fenti online mappában olvasható.
  • A kötetek a Magyar Olvasástársaság közvetítésével kerültek az elnyerhető művek közé.
Jelentkezés módja
 • Egy adatlap a következő adatokkal (nincs előzetes formanyomtatvány):
  • pályázó szervezet, intézmény neve, címe, nyilvántartási száma
  • hivatalos képviselőjének neve, beosztása, elérhetősége (tel., e-mail)
  • kapcsolattartó neve, beosztása, elérhetősége (tel., e-mail) – Ha már van könyvtáros, akkor ő legyen a kapcsolattartó!
 • Egy rövid, legfeljebb 3 oldalas “motivációs levél”, mely az alábbiakat tartalmazza:
  • A jelentkező intézmény rövid bemutatása.
  • Miért jelentkeznek?
  • Milyen terveik vannak az elnyert könyvállománnyal?
Pályázati határidő: 2018. május 5. Beküldés módja: Kizárólag elektronikusan a következő e-mail címekre: domsody.andrea@opkm.hu, titkarsag@opkm.hu Elbírálás Szempontok A pályázók körében nyitottak vagyunk. Célunk, hogy a kötetekkel olyan közösséget támogassunk, ahol eddig nem volt elérhető, vagy kis mértékű volt a könyvtári ellátás. Így fontos számunkra, hogy a gyűjtemény egyben maradjon, mert együtt értékesek, együtt lehetnek egy könyvtár alap kézikönyvei. Előnyt élveznek:
 • iskolai könyvtár, akár kettős funkciójú is,
 • könyvtáralapítás,
 • hátrányos helyzetű csoportok ellátása,
 • hosszú távú működtetés.
A jelentkezéstől viszont mások se riadjanak vissza, mert azokban a szándékot, értéket, hasznosítási formákat fogjuk keresni. Jelentkezzen mindenki, aki szívesen hasznosítaná a köteteket! A nyertes jelentkezővel pedig a céljaihoz, lehetőségeihez igazított megvalósítási megállapodást kötünk. Az elbírálási folyamatnak részét képezheti, hogy a motivációs levél kapcsán felmerülő kérdések esetén a zsűri felveszi a kapcsolatot a pályázóval. A szakmai zsűri tagjai
 • Dömsödy Andrea iskolai könyvtári referens, EKE OFI OPKM
 • Fehér Miklós  igazgató, Könyvtári Intézet
 • Kamp Alfréd  igazgató, EKE OFI Tankönyvkiadási Igazgatóság
 • Péterfi Rita olvasáskutató, igazgató, EKE OFI OPKM
 • Simon Krisztina könyvtárostanár,  elnök Könyvtárostanárok Egyesülete
További információ Ha szándéka, kérdése, ötlete, kételye… van, keressen! Dömsödy Andrea iskolai könyvtári referens EKE – OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. (Ide semmit ne postázzanak!) Postacím: 1581 Bp., Pf. 14. domsody.andrea@opkm.hu Telefon:06-70-683-44-32 Irodai telefon: 06-1-323-55-55