A KTE tanterveket, követelményeket és a könyvtárhasználat tanításának tartalmát érintő állásfoglalásai

A hozzászólást kiegészítettük egy javaslatlistával is: A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai a Nemzeti alaptanterv 2018-as tervezetéhez. Bp., KTE, 2018.10.04., 2 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_javaslat_NAT5_2018.pdf

Tagjaink véleményének begyűjtése és a CKP-ben kialakított vélemény megismerése után az elnökség a következő hozzászólást állította össze: A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása a Nemzeti alaptanterv 2018-as tervezetéhez. Bp., KTE, 2018.09.30., 4 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_NAT5_EMMI_kozn_2018.pdf

 

 

A Nemzeti alaptantervekkel kapcsolatban

A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai a Nemzeti alaptanterv 2018-as tervezetéhez. Bp., KTE, 2018.10.04., 2 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_javaslat_NAT5_2018.pdf

A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása a Nemzeti alaptanterv 2018-as tervezetéhez. Bp., KTE, 2018.09.30., 4 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_NAT5_EMMI_kozn_2018.pdf

SZAKMÁRI Klára: Hozzászólás a Nemzeti alaptanterv 2012 vitaanyaghoz, Bp., KTE, 2012.03.01., 3 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/NAT_2012_khasz_KTE_velemeny.pdf

EMMER Gáborné: KTE-vélemény a NAT 2003 tervezetéről In: Új katedra, 2003. okt., 5-6.p.

EMMER Gáborné: KTE-vélemény a NAT 2003 tervezetéről In: Iskolakönyvtáros, 2003. 3-4. sz., 3-4. p.

Az iskolai könyvtárak fejlesztésével kapcsolatos tennivalók a Nemzeti Alaptanterv követelményeinek tükrében In: Könyvtári Levelező/lap, 1995. 9.sz., 4-5. p.

Az MKE Könyvtárostanárok Szervezetének állásfoglalása a NAT könyvtár-informatikai követelményrendszeréről In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 1995. 5. sz., 13-15. p.

Az MKE Könyvtárostanárok Szervezetének állásfoglalása a NAT könyvtár-informatikai követelményrendszeréről In: Könyvtári Levelező/lap, 1995. 4.sz., 3-4. p.

Az MKE Könyvtárostanárok Szervezetének állásfoglalása a NAT könyvtár-informatikai követelményrendszeréről (részlet) In: Köznevelés, 1995. 16.sz., 12. p.

A kerettantervekkel kapcsolatban

A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása az Előterjesztés a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról, Bp., KTE, 2016.08.04., 2 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_kerettantervi_modositashoz_2016_08_04_bekuldott.pdf

SZAKMÁRI Klára: A Könyvtárostanárok Egyesülete elnökségének véleménye a kerettantervről, Bp., KTE, 2012.10.24., 5 p.

A Könyvtárostanárok Egyesülete elnökségének véleménye a kerettantervről In: Köznevelés 2012. 36-37. szám 16-17. p.; URL: http://www.koznev.hu/cikk.php?rov=6&uid=36781 Utolsó letöltés: 2012.12.12.

DÁN Krisztina: A könyvtárhasználattan helye és szerepe a kerettantervekben, A KTE által képviselt állásfoglalás In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 1999/2000. 4. sz., 16-18. p.

Az érettségi követelményekkel kapcsolatban

A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról, Bp., KTE, 2016.11.28. 2 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_40_2002_modositas_2016.pdf

A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. OM rendelet módosítási előterjesztéséhez, Bp., KTE, 2015.04.01. 3 p., URL:http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_40_2002_EMMI_eloterjesztes_2015marc.pdf

A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló rendelet módosítási előterjesztéshez, Bp., KTE, 2014.12.30., 5 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_erettsegi_rendeletterv_2014_dec_30.pdf Utolsó letöltés: 2015.01.05.
 

Egyéb tantervekkel kapcsolatban

SZAKMÁRI Klára: A KTE hozzászólása a kollégiumi nevelés alapprogramjához, Bp., KTE, 2013.06.23., 1 p.

DÖMSÖDY Andrea - SZAKMÁRI Klára: A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása ………./2012. (......)EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról c. tervezethez, Bp., KTE, 2012, 3 p.